Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Z życia ośrodków
Zapał pradziadów nie poszedł na marne


Organizatorzy przedsięwzięcia i dostojni goście, (od lewej): T. Kłymenko, pierwsza w trzecim rzędzie - H. Porębska
, w pierwszym rzędzie - T. Dederko, P. Polański, J. Petryk i O. Wered

Trudne czasy na Ukrainie zwiększają potrzebę uczuć, człowieczeństwa, chwil spokojnych i świątecznych. Sama natura ludzka domaga się pełni życia i poczucia ramienia przyjaciela, a w święta jest to najbardziej odczuwalne. Takie chwile motywują i inspirują...

A, co do świąt to myślę, że nie tylko moim zdaniem, ich nie wystarcza. A nam, obywatelom Ukrainy, stanowiącym polską społeczność na Ukrainie przystało świętować Dzień Niepodległości Polski, tak samo, jak Polacy wraz z lokalną wspólnotą ukraińską w Polsce świętują Dzień Niepodległości Ukrainy.

Z taką sugestią zwróciła się do swoich kolegów pani Halina Porębska, wykładowczyni języka polskiego w szkole nr 1 w Białej Cerkwi i została jednoznacznie wsparta zarówno przez grono pedagogiczne nauczycieli na czele z Ołeksijem Weredem, dyrektorem Szkoły nr 1, jak i lokalną administrację, w osobie kierownika Wydziału Oświaty m. Biała Cerkiew Jurija Petryka.

Do urzeczywistnienia takiego przedsięwzięcia aktywnie włączyli się: Helena Chomenko - Prezes Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Krasińskiego w Białej Cerkwi, Piotr Polański - prezes Stowarzyszenia Polaków Białocerkiewszczyzny, Maria Siwko - dyrektor Domu Polskiego w Kijowie. Na świętowanie zaproszono również dostojnych gości: ojca Jarosława - proboszcza tutejszej Parafii Św. Jana Chrzciciela, Marynę Alianową - założycielkę Fundacji „Słowiańskie braterstwo” w Białej Cerkwi, Rozalię Kirnasowską - metodystę działu Akademii Ciągłej Edukacji Kijowskiej Rady Obwodowej, Jarosława Nowaka - dziekana wydziału Uniwersytetu „Ukraina”


W holu szkoły Konsula Generalnego witano chlebem i solą

Uroczystego charakteru święta dodała obecność kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasza Dederka.

Dyrektor szkoły Ołeksij Wered, na wstępie, zwrócił się do Konsula Generalnego i obecnych:

 „Jestem wdzięczny za to, że przyjął Pan moje zaproszenie i w imieniu całego ciała pedagogicznego szkoły pozwolę sobie pogratulować Panu z okazji Pańskiego przeznaczenia na tak wysoką posadę oraz życzyć sukcesów w niełatwej pracy na tym stanowisku.

Nauczanie języka polskiego w naszej szkole prowadzone jest już od prawie 20 lat. Najpierw fakultatywnie, a od 2007 roku - jako drugiego języka obcego. Teraz corocznie nauczamy prawie 400 uczniów. Za ten okres, przy wsparciu Konsula Generalnego Polski Edwarda Dobrowolskiego stworzyliśmy i odpowiednio wyposażyliśmy gabinet języka polskiego. W swoim czasie Konsul Generalny Rafał Wolski pomagał nam w realizacji wyjazdów uczniów do Polski na praktyki językowe i na różnego charakteru konkursy międzynarodowe, a dziś mamy nadzieję, że Pan, jako nowy kierownik, wniesie nowy impuls do wspólnej sprawy starań o zachowania tradycji i kultury polskiej na Ukrainie”.

W powitalnym słowie pan Konsul zwracając się do uczestników i gości święta, zgromadzonych w przepełnionej auli szkoły powiedział, m.in.:

„Szanowni państwo, drodzy rodacy. Bez wahania przyjąłem to zaproszenie, ponieważ jest to wydarzenie niezwykłe - Święto Niepodległości Polski. Chętnie z państwem bliżej zapoznam, porozmawiamy i z przyjemnością dowiem się o tym, co poczyniliście w aspekcie poszerzania polskości i globalnej wiedzy o kulturze Polski. Sentyment do Polski w waszych rodzinach, kultywowany przez pradziadków i dziadków najczęściej związany jest z dziejami, które miały miejsce kilkanaście wieków wcześniej, co świadczy jak wielki był zapał w sercach tych ludzi, skutkiem czego dziś czczone są u Was polskie akcenty i tradycje”.

Dużo wysiłku w przygotowanie przedsięwzięcia włożyła Halina Porębska, która wraz ze swoimi uczniami zaprezentowała historyczny szkic o tym, jak Polska 97 lat temu zdobywała swoją niepodległość. Uczniowie młodszych klas wykonali utwory polskich poetów i kompozytorów - świadków tej epoki, czyja pełna wyrazu twórczość odzwierciedla i celebruje wydarzenia z tych czasów.

Wspaniały koncert przygotowali także uczniowie klas starszych pod twórczym kierownictwem zastępcy dyrektora szkoły Tetiany Kłymenko. Jednym słowem, święto było piękne i serdeczne.

Sergiusz ŁUKASZ

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України