Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2010-2011
Konferencja
Chcemy, żeby Ukraina szła do NATO, niezależnie ile czasu będzie trwała ta droga

Podczas konferencji: Mirosław Cieślik - Radca-Minister Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (L), Serhij Dżerdż - przewodniczący Społecznej Ligi Ukraina-NATO (S), Paulina Gas - dyrektor Fundacji „Instytut Badań Strategicznych” w Krakowie

Słowa te wypowiedział Mirosław Cieślik, Radca-Minister w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej podczas Konferencji Międzynarodowej na temat: „Postrzeganie społeczne współpracy z NATO: doświadczenie Polski i Ukrainy", która odbyła się 17 września br. w Odessie.

Konferencję uroczyście zainaugurowali organizatorzy: dyrektor Fundacji „Instytut Studiów Strategicznych” w Krakowie Paulina Gas, prezes Ligi Społecznej Ukraina-NATO - Serhij Dżerdż oraz wiceprezes Rady Atlantyckiej Ukrainy Oleg Kokoszyński.

Głównym celem konferencji była debata na temat przyszłych stosunków między Ukrainą a NATO zorganizowana w ramach projektu: „Działania celem podwyższenia stopnia poinformowania społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy w kwestiach związanych z Sojuszem Północno-Atlantyckim”. Jest to już drugi projekt, który wspólnie realizują wskazani powyżej wykonawcy, projekt będący w pewnym stopniu kontynuacją pogłębieniem i rozwinięciem badań problematyki zarówno społeczeństwa obywatelskiego, jak i zagadnień współpracy międzynarodowej, w szczególności z NATO.

Projekt ten dotyczy problemów współczesnych kontaktów międzynarodowych, zaś zaangażowania do jego realizacji ukraińskich i polskich ekspertów czyni go czytelnym i bardziej pełnym.

Głównym jego celem jest stopniowe dążenie do przekonania społeczności Ukrainy w potrzebie współpracy euroatlantyckiej, promowania szerszej dyskusji na temat aktualnych problemów międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego, współpracy i aktywnego uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych.

Docelowymi grupami społecznymi projektu na Ukrainie są pedagodzy, wykładowcy, naukowcy i dziennikarze mediów regionalnych, jak również zainteresowani przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji państwowych.

W dzisiejszych realiach ukraińskich  mówi się o pryncypiach i możliwościach realizacji pozablokowego statusu Ukrainy, aczkolwiek przy dalszym rozwoju konstruktywnego partnerstwa z NATO. Właśnie te strategiczne zagadnienia, które powinny pomóc w zrozumieniu jak ważną częścią składową współczesnych stosunków międzynarodowych jest bezpieczeństwo, są przeważnie nieobecne w programach edukacyjnych, jak również niedostatecznie naświetlane są w środkach masowego przekazu.

W imieniu Kijowskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Polaków „Zgoda” Włodzimierz Iwanczenko składa sprawozdanie o działaniach tej organizacji. Obok (na zdjęciu) Walentyna Masałyga - uczestniczka projektu reprezentująca grupę pedagogów ze szkoły w Szarowieczce (obw. Chmielnicki)

Stąd też dzięki danemu interaktywnemu projektowi jego uczestnicy - naukowcy, pedagodzy i dziennikarze(ogółem 75 osób), podzieleni na 5 grup docelowych zapoznali się z doświadczeniem Polski. Stworzono im możliwość podwyższyć poziom własnego przygotowania metodycznego, co w konsekwencji pozwoli im przekazywać tę wiedzę mieszkańcom Ukrainy w bardziej pojętnej, prostszej i dostępnej formie. Inicjatory projektu chcą także, aby Polska podzieliła się własnym doświadczeniem zdobytym w drodze do członkostwa w NATO wszechstronnie i bezstronnie, nie narzucając jakiegokolwiek punktu widzenia.

 Praca konferencji przebiegała dwóch panelach. Moderatorem pierwszego panelu na temat: „Czy potrzebuje Ukraina współpracy z NATO i czy NATO potrzebuje współpracy z Ukrainą?” był Marcin Kozieł - kierownik Biura Kontaktów z NATO na Ukrainie. W tej części konferencji wystąpili zarówno polscy, jak i ukraińscy czołowi specjaliści.

Eunika Katarzyna Fridrich - główny specjalista Działu Polityki Bezpieczeństwa NATO i UE Ministerstwa Obrony Narodowej RP - w swoim referacie podkreśliła, że Ukraina jest partnerem wyjątkowym i jej reformy resortu obrony i sektorów bezpieczeństwa zależą od integracji z Unią Europejską.

Bardzo ciekawym i poznawczym było wystąpienie Mirosława Cieślika - Radcy-Ministra Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ Polski, który zaznaczył, że decyzja o członkostwie w NATO zależy od samych Ukraińców. Dużo pytań wywołuje polityka pozablokowości, którą prowadzi obecnie Ukraina. Co ta pozablokowość oznacza, czy będzie ona pragmatyczna i czy będą realizowane te programy, które są Ukrainie potrzebne? Radca-Minister zaznaczył również, iż zadaniem Polski jest przekazanie jak najpełniejszej informacji o NATO, ponieważ największy sprzeciw występuje tam, gdzie jest najmniej wiedzy o tym Sojuszu. Tu należy działać w wielu środowiskach, ale pamiętać warto, że ogromną rolę odgrywają organizacje pozarządowe.

Ze strony ukraińskiej wystąpili: Andrij Hema - podpułkownik, starszy oficer Wydziału Wojennych Aspektów Integracji w NATO Departamentu Integracji Euroatlantyckiej Sztabu Generalnego Sił Zbrojonych Ukrainy i Anatolij Sołowej - p.o. naczelnika Wydziału Departamentu Współpracy Euroatlantyckiej MSZ Ukrainy. Podkreślili oni, że, przede wszystkim, należy walczyć z pozostałościami postsowieckiej propagandy i przestarzałymi stereotypami, wpływającymi na świadomość znacznej części mieszkańców Ukrainy, w szczególności na starsze pokolenie. Zaznaczyli też, jak ważną rolę odgrywają już dzisiaj wspólne działania ukraińskich wojskowych z wojskami Sojuszu Pólnocno-Atlantyckiego, w szczególności udział w misjach pokojowych, w walce z piractwem, przy likwidacji klęsk żywiołowych, w sferze ochrony środowiska, w rekultywacji terenów znajdujących się wcześniej pod radzieckimi obiektami wojskowymi.

W czasie debat uczestnicy konferencji zadawali wiele pytań polskim przedstawicielom, a dotyczyły one głównie błędów, dopuszczonych w drodze do NATO przez Polskę.

W czasie drugiego panelu konferencji odbyły się prezentacje rezultatów rozpowszechnienia doświadczenia w ramach projektu, gdzie wystąpili regionalni uczestnicy forum, w tym przedstawiciele grup wykładowców, nauczycieli, dziennikarzy.

W pracy konferencji aktywny udział wzięli członkowie Kijowskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Polaków „Zgoda”, będący uczestnikami tego projektu. Marszałek Zgromadzenia Roman Malowski sprezentował dyrektorowi Fundacji „Instytut Badań Strategicznych” Paulinie Gas książkę „Wojny a Pokój. Ukraińcy i Polacy: bracia/wrogowie, sąsiedzi...” z biblioteki gazety „Dzień”.

 Wszyscy uczestnicy projektu „Działania celem podwyższenia stopnia poinformowania społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy w kwestiach związanych z Sojuszem Północno-Atlantyckim”  otrzymali certyfikaty.

Zamykając pracę konferencji przewodniczący Społecznej Ligi Ukraina-NATO Serhij Dżerdż zaznaczył, że projekt stworzył możliwość przyciągnięcia uwagi do pomyślnego międzynarodowego, szczególnie polskiego doświadczenia z zakresu integracji europejskiej i euroatlantyckiej i stał się naturalną częścią obecnie funkcjonujących szkolnych programów oświatowych, jak również sprzyja dalszej dwustronnej współpracy. Wyraził on również wdzięczność polskim partnerom, współorganizatorem za możliwość udziału w projekcie i zaprosił strony do kontynuacji projektu.

Andżelika PŁAKSINA
(Zdjęcia autora)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України