Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Konkretne deklaracje na spotkaniu członków Rządu RP z rodakami ze Wschodu


29 grudnia na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michała Dworczyka oraz Fundacji „Wolność i Demokracja” do stolicy Polski przybyły delegacje, reprezentujące polskie środowiska, mieszkające na byłych Kresach RP.

Rodacy z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy spotkali się z szefem polskiego rządu Beatą Szydło, Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, Wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim, Wiceministrem spraw zagranicznych Janem Dziedziczakiem oraz członkami Sejmowej Komisji ds Polaków za Granicą.

Spotkanie odbyło się w przerwie pomiędzy obradami parlamentu, poświęconymi omawianiu ustawy budżetowej. Przybycie na spotkanie z Polakami ze Wschodu przedstawicieli najwyższych władz państwa polskiego w tak ważnym momencie świadczy o poważnym traktowaniu przez nich interesów swoich rodaków, mieszkających poza granicami kraju.

Klarowne i jasne deklaracje wygłosili Marek Kuchciński oraz premier Beata Szydło. Oprócz tradycyjnych zapewnień o wsparciu, zapowiedzieli okazanie pomocy w zakresie szkolnictwa polskiego na Litwie oraz pamiętanie o rodakach, mieszkających poza granicami „tradycyjnych” Kresów – czyli o Polakach z Podola, Polesia i Wschodniego Wołynia.


Polacy z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy z Przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michałem Dworczykiem oraz Prezesem Fundacji Wolność i Demokracja Robertem Czyżewskim

Uroczystość, która odbyła się w Domu Poselskim, upiększył swoim śpiewem zespół „Słoneczko” z białoruskich Baranowicz. Wykonał on kolędy „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Pan Bóg wszechmogący” oraz pastorałkę w języku białoruskim. Młodzi artyści z Białorusi wręczyli Marszałkowi oraz przedstawicielom rządu własnoręcznie wykonane upominki, nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Bonifrater o. Bruno Maria Neumann pobłogosławił opłatki i posiłek przygotowany dla gości z dalekich stron. Polacy ze wszystkich zakątków Kresów RP, posłowie i ministrowie życzyli sobie udanej współpracy na rok 2016, zdrowia oraz Bożego Błogosławieństwa.

Dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie w Domu Poselskim poprzedziło zwiedzanie gmachów polskiego parlamentu oraz udział w jakości obserwatorów w obradach dotyczących ustawy budżetowej w Sejmie RP i zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Goście z Kresów dowiedzieli się jak funkcjonuje polski parlament, poznali historię jego powstania i funkcjonowania w granicach Zamku Królewskiego a potem - jako oddzielnej instytucji przy ulicy Wiejskiej. Przy tablicach z nazwiskami posłów i senatorów, którzy zginęli z rąk komunistów i nazistów, kresowiacy dowiedzieli się o ponad 30 polskich parlamentarzystach, zamordowanych w więzieniach NKWD na Ukrainie (we Lwowie, Kijowie, Charkowie i innych miastach).

Członkowie wszystkich delegacji, reprezentujących polskie środowiska na Litwie, Łotwie, Białorusi oraz Ukrainie serdecznie dziękują Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Fundacji „Wolność i Demokracja” za umożliwienie przyjazdu do Warszawy na spotkanie z członkami Rządu RP.

 Jerzy WÓJCICKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України