Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Z ukraińskiej stolicy polskich kolęd
X Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie


Na scenie żytomierski zespół „Malwy”

Niechaj Najświętsza Matka prośby do Boga śle,
By Bóg pobłogosławił starej Ojczyźnie mej.
„Życzenia Ojczyźnie” na Boże Narodzenie sł. Józef Kocięda

20 grudnia 2015 roku w Korosteniu odbył się X Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie pod Patronatem Honorowym burmistrza Wołodymyra Moskalenki oraz Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka. Organizatorami Festiwalu są: Związek Polaków na Ukrainie w Korosteniu (prezes pani Wanda Laskowska), Korosteńska Rada Miejska oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Ponad 35 zespołów zgłosiło się do udziału w Festiwalu Polskiej Kolędy. Jest to jeden z największych Festiwali na Ukrainie. Kolędować przyjechały zespoły z Kijowa, Winnicy, Chmielnickiego, Żytomierza, Nowogradu-Wołyńskiego, Olewska, Wołodarska-Wołyńskiego, Nowej Borowej i gospodarze miasta Korostenia. Śpiewała cała polska społeczność. Zabrzmiały stare polskie kolędy i pastorałki we współczesnej aranżacji. Szczególnie cieszy wielkie zaangażowanie młodego pokolenia Polaków.

Podczas Festiwalu odbywały się spotkania, wycieczki. Nie zabrakło poczęstunku - polskich dań wigilijnych.

Spośród imprez okołofestiwalowych najważniejszym było spotkanie w Radzie Miejskiej z burmistrzem miasta Korostenia Wołodymyrem Moskalenką, w którym udział wzięli: Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak, przedstawiciel obwodowej administracji państwowej Oleksandr Piwowarski, prezes ZPUK Wanda Laskowska oraz prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur.

Prezydent Korostenia w swoim wystąpieniu zapoznał obecnych z inicjatywami społecznymi podejmowanymi przez władze miasta w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu oraz rozwiązaniami biznesowymi. Wanda Laskowska poinformowała o stanie nauczania języka polskiego w Korosteniu, projektach oświatowych, propozycjach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Prezydent Moskalenko podziękował Wandzie Laskowskiej za wkład w odrodzenie polskiej kultury, wzmocnienie związków przyjaźni między polskim i ukraińskim narodem. Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak, wyraził nadzieję, iż Korosteń posłuży za przykład wzmacniania przyjaźni, pielęgnowania i zachowania tradycji i obrzędów polskiego narodu. Goście odwiedzili miejski park oraz izbę pamięci.


Organizatorzy i uczestnicy X Festiwalu Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie

Pierwszy Festiwal Kolędy Polskiej na Żytomierszczyźnie odbył się w 2006 roku. Do udziału w II Festiwalu zaproszone zostały polskie zespoły z Żytomierszczyzny oraz polski Zespół Folklorystyczny „Jubilat” z Kraśnika (Polska). Już w styczniu 2007 roku władze miasta podpisały umowę o współpracy między Korosteniem i Kraśnikiem. W ten sposób Festiwal i nawiązane kontakty przyczyniły się do podpisania międzynarodowej umowy. Od 2009 r. nasz Festiwal został zakwalifikowany jako pierwszy etap Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

Celem Festiwalu jest umożliwienie amatorskim zespołom grającym w klubach, Domach Kultury, szkołach, przy parafiach oraz przy polskich stowarzyszeniach publicznej prezentacji swojej twórczości, propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych, popularyzacja kultury polskiej, promocja miasta i regionu. Artyści oceniani są przez jury Festiwalu w różnych kategoriach: solistów, duetów, zespołów, chórów oraz grup kolędniczych.

Oceny programu i poziomu wykonawczego dokonało jury powołane przez organizatora na czele z dr muzykologii p. Ireną Kopoć. Ocenie podlega: dobór repertuaru, poziom wykonania, opracowanie sceniczne, zgodność formy kolędowania z tradycją, pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się w przygotowanych przez nich strojach kolędniczych oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.

Co roku rośnie popularność festiwalu i jego poziom artystyczny. Jury miało nie lada problem z wytypowaniem zwycięzcy, wybór nie był łatwy.

Dużym uznaniem cieszył się występ Polskiego Wzorowego Dziecięcego Zespołu Wokalnego „Dzwoneczki” z Żytomierza oraz „Kolorowych Ptaszków” z Wołodarska-Wołyńskiego. Młodzież Szkoły Nr 2 oraz Szkółki sobotnio-niedzielnej w Korosteniu zaprezentowała wiązankę najpiękniejszych kolęd polskich.

Na Festiwalu debiutował chór „Mazury” oraz Zespół Wokalny im. Jana Pawła II z Chmielnickiego. Zespoły „Lileja” z Olewska, „Preobrażenije” i „Malwy” z Żytomierza oraz „Róże Marii” z Nowej Borowej radowały serca słuchaczy swoim śpiewem.

Pięknie zaprezentowały się zespoły wokalne „Kryształewi rosy”, duet A. Grabar i A. Kowalewska oraz A. Werbyło z Korostenia. Katarzyna Rybczyńska zachwyciła obecnych wykonaniem ukraińskiej kolędy „Śpij, Jezuniu, śpij” przy akomp. Margarity Mojsiejewej z Żytomierza.

Uczestnicy Festiwalu otrzymali nagrody oraz prezenty, zaś Ukrainę na XXII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie reprezentować będzie duet „Spiw-Buttia” (ZPU m. Kijowa i obwodu Kijowskiego), Wokalny Zespół „Srebrne Głosy” (Winnicki Kulturalno - Oświatowy ZP) i Zasłużony dla Kultury Polskiej Polski Zespół Folklorystyczny „Poleskie Sokoły” (Żytomierski Obwodowy ZPU).

Na zakończenie organizatorzy życzyli dalszych sukcesów w działalności polskiej społeczności regionu. Korosteń stał się stolicą polskich kolęd na Ukrainie!

Wiktoria LASKOWSKA-SZCZUR

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України