Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Z KOBIETĄ PRZEZ EPOKI

[…]Kobieta? A ja wam powiadam zaiste:
Gdy myśli porządnie i serce ma czyste, 
Gdy od czczych uniesień i marzeń jest wolna,
Gdy szczerze dla drugich poświęcić się zdolna,
Gdy ziemię swą kocha uczuciem poczciwem,
Gdy myślą od pracy do Boga aż sięga, 
Och! Wtedy kobieta jest świętym ogniwem,
Które ziemię z niebem sprzęga. 

(Adam Mickiewicz)

Stowarzyszenia Polaków „Aster” przedłuża cykl wieczorów tematycznych odbywających się w Miejskiej Bibliotece w Nieżynie. Tradycyjnie już na święto przybyli członkowie Stowarzyszenia Polaków „Aster”, naczelnik Wydziału Kultury Walerij Prymaczenko, młodzież, studenci i zaproszeni goście.

Tym razem mieliśmy okazję spotkać się w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet obchodzonym 8 marca. Jak w wierszu naszego Wieszcza Adama Mickiewicza, postaraliśmy się pokazać różne oblicza kobiet i ich zmiany przez epoki. Tego zadania podjęli się studenci Uniwersytetu im. M. Gogola w Nieżynie pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego Lucyny Ejmy. Studenci przygotowali ciekawy film pokazujący jak zmieniały się kanony piękna nie tylko przez stulecia, ale i przez dziesięciolecia w XX wieku. Dopełnieniem i wyjaśnieniem filmu była prezentacja multimedialna, w której przedstawiono kobietę w kulturze. Wszyscy z zainteresowaniem śledzili zmiany zachodzące w postrzeganiu płci pięknej i kanonów urody. Prezentacja była przeplatana wierszami polskich autorów takich jak: Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz czy Adam Asnyk. Wystąpienie studentów zakończyła Jula Bondarenko wierszem Wisławy Szymborskiej „Kobieta”, w którym współczesna kobieta jawi się jako istota skomplikowana i nieodgadniona.  

Następnie pan Oleksander Gadzynskyj – doskonały znawca piśmiennictwa ukraińskiego, przygotował prelekcję na temat Tarasa Szewczenki i jego wkładzie w literaturę narodową. Dopełnieniem tego wystąpienia była przygotowana przez pracowników Miejskiej Biblioteki informacja na temat Muz Szewczenki – kobiet, które skradły jego serce i z powodu których powstały liczne dzieła autora. Zwrócono też szczególną uwagę na wątek związany z Nieżynem – ostatnią miłość Szewczenki Lykerię, przytoczono fragmenty dzieł, w których znajduje się obraz naszego miasta.

Studenci Wydziału Kultury i Sztuki recytowali wiersze o kobietach w języku ukraiński, w których można odnaleźć motyw kobiety – matki, żony, gospodyni etc.

Prezes Stowarzyszenia Polaków „Aster” Feliksa Bielińska była pod wrażeniem pracy, jaką włożono w przygotowanie ciekawych materiałów, za co serdecznie podziękowała.

Dopełnieniem wieczoru był skromny poczęstunek, podczas którego kontynuowano rozmowę na temat kobiet. Zebrani goście cytowali wiersze i aforyzmy, a podzielając odczucia Prezes Stowarzyszenia – poprosili o organizację kolejnych spotkań.

Lucyna EJMA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України