Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Mikołajów – Kętrzyn
START NOWEGO PROJEKTU

Polskie miasto Kętrzyn w województwie warmińsko-mazurskim stało się celem wizyty oficjalnej delegacji z obwodu mikołajewskiego Ukrainy. W jej skład weszli: przewodnicząca Rady Obwodu Wiktoria Moskalenko, jej zastępcy Oksana Janiszewska i Wiaczesław Boń, przedstawiciele organów władzy wykonawczej, samorządu terytorialnego, a także prezes Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie Elżbieta Sielańska.

Robocza wizyta, której celem była nawiązanie kontaktów i zapoznanie się z koncepcją decentralizacji pomyślnie przeprowadzonej w Polsce, okazała się owocna. Głównym jej momentem stało się podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przyszłej współpracy między rejonem żowtnewym obwodu mikołajewskiego i powiatem kętrzyńskim. Dokument definiuje rozwój współpracy w następujących obszarach: zarządzanie miejskie i powiatowe, oświata i kultura, wymiana inicjatyw akademickich i badawczych, promocja przedsięwzięć gospodarczych i biznesowych, partycypacja społeczna. Planuje się wymianę delegacji organizacji pozarządowych, przeprowadzenie warsztatów z zakresu realizacji nowoczesnych programów dotyczących spraw społecznych, rozwoju instytucjonalnego, ochrony środowiska, infrastruktury miejskiej oraz zdrowia publicznego.

Starosta powiatu kętrzyńskiego Ryszard Niedziółka i Wiktoria Moskalenko, podpisując memorandum zaznaczyli, że zawarte umowy są ważne dla obu stron. Strona ukraińska będzie mogła wykorzystywać sprawdzone czasem polskie doświadczenia w budowaniu nowoczesnej samorządności, zaś powiat kętrzyński zyska nowego partnera ze Wschodu.

Wstępną umowę podpisano i podjęto już pierwsze kroki. Podczas spotkań biznesowych z wicemarszałkami województwa Mironem Syczem i Marcinem Kuchińskim, które odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, z wójtem Gminy Srokowo Franciszkiem Andruszkiewiczem i innymi osobami funkcyjnymi omówiono perspektywy współpracy i korzyści wynikające z reformy systemu samorządu.

Rezultaty transformacji goście z Ukrainy mieli możliwość zobaczyć podczas zwiedzania obiektów gospodarczych Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie, Gospodarstwa Rybackiego „Mikołajki”, czy też szeregu instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

Poważne podejście do intencji współpracy potwierdził wywiad dla polskich mediów Elżbiety Sielańskiej. W rozmowie z dziennikarzami Pani Prezes podkreśliła, że kontakty różnorodnych organizacji społecznych i stowarzyszeń miały miejsce jeszcze przed podpisaniem Protokołu. W listopadzie ubiegłego roku, kiedy to delegacja powiatu kętrzyńskiego przyjeżdżała do Mikołajowa z pomocą humanitarną dla Narodowej Gwardii Ukrainy i ludności cywilnej, wicestarosta Michał Krasiński, rozmawiając z przedstawicielami mikołajewskiej Polonii zapewnił: „Powiat wraz z władzami będzie robił wszystko, aby utrzymać kontakt”. Chęć rozszerzenia dialogu zadeklarowało również Stowarzyszenie „Nasze Mazury”, kierowane przez Zbigniewa Homzę.

Program wizyty obejmował nie tylko rozmowy i spotkania o charakterze biznesowym. W niezwykle przyjaznej atmosferze, odbywała się połączona z akcją charytatywną „Zabawa ukraińska”, na której zabrzmiały ukraińskie pieśni i słowa wsparcia adresowane Ukrainie. Trzeba zaznaczyć, że obecność w województwie warmińsko-mazurskim licznej diaspory ukraińskiej czyni rozwój kontaktów wzajemnych ​​ sprawą nader istotną.

Zaproszenie na otwarcie w Młodzieżowym Domu Kultury wystawy fotograficznej pt. „Ukraina - oblicze wojny”, złożoną ze zdjęć zrobionych przez żołnierzy i reportera Piotra Andrusieczko bezpośrednio na linii frontu też zostało przyjęte z wdzięcznością. Wraz z delegacją z Mikołajowa w otwarciu tej aktualnej ekspozycji wzięli udział senator RP Małgorzata Kopiczko, poseł na Sejm Mirosław Pampuch i społeczność miasta. Podsumowując wizytę, strony konstatowały: rozpoczęta praca będzie aktywnie kontynuowana.

Natalia SMIRNOWA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України