Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Oświata
Otwarta lekcja „Kim ty jesteś? - Jestem patriotą”


Uczestnicy metodycznego spotkania polonistów Żytomierszczyzny i przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Żytomierzu

Niedawno w Szkole Ogólnokształcącej nr 27 w Żytomierzu odbyła się otwarta lekcja z języka polskiego dla miejskich nauczycieli polonistów z Żytomierza. Od 2011 r. starsi uczniowie szkoły mają możliwość uczęszczać na lekcje języka polskiego w formie zajęć fakultatywnych, zaś młodsze dzieci mogą brać udział w zajęciach kółka języka polskiego. Dzieci chętnie przychodzą na zajęcia pozalekcyjnie, bo uczą się tam nie tylko gramatyki, historii, literatury polskiej, ale i historii teatru, dramy itp.

Nauczycielka języka polskiego I kategorii Wiktoria Zubarewa zaprezentowała obecnym formy i metody pracy z dziećmi 1-11 klasy przy nauczaniu języka polskiego oraz literatury polskiej. Temat lekcji objął takie pojęcia, jak „patriotyzm”, „Mała Ojczyzna” oraz „cechy patrioty”. Zarówno młodsi uczniowie, jak i starsi pracowali nad wierszem „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy. Młodsze dzieci pokazywały ten wiersz przy pomocy pantomimy z lalkami, a starsze zwracały uwagę na jego legendarny, batalistyczny, i polityczny charakter. Na lekcji wykorzystano najnowsze audio i wideo nagrania, wiersze o Ojczyźnie oraz prezentację o polskim poecie Władysławie Bełzie autorstwa uczennicy 10 klasy Elżbiety Zembyckiej.

Obecni nauczycieli podkreślili aktualność tego tematu w naszym życiu codziennym oraz pochwalili uczniów za głęboką wiedzę z historii i literatury polskiej.


Niespodzianką dla gości było wystąpienie Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” działającym przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie

Niespodzianką dla gości było wystąpienie Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” działającym przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie (kierownik - Wiktoria Zubarewa), który zaprezentował wywiad z Władysławem Bełzą opowiadając o jego twórczym dorobku.

Podczas lekcji uczniowie wykazywali się kreatywnością, otwartością, wymieniali się swoimi pomysłami i chętnie wykonywali zadania.

Dzięki materiałom IPN oraz Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza w Lublinie, otwarta lekcja przeprowadzono na wysokim poziomie.

Olena Demczuk - metodyk z Miejskiego Wydziału Oświaty w Żytomierzu, która odpowiada za język polski, podkreśliła wspaniałą atmosferę i bardzo dobre merytoryczne przygotowanie nauczycielki. Mirosława Starowierow - metodyk języka polskiego z Wojewódzkiego Instytutu Podyplomowej Pedagogicznej Oświaty, Prezes Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny podziękowała administracji Szkoły w osobie jej dyrektorki Swietłany Korotkiej za organizację seminarium oraz wprowadzenie do programów szkolnych języka polskiego.

Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom za udział w otwartej lekcji. Takie lekcje są bardzo potrzebne, ponieważ mobilizują nauczycieli do efektywnej pracy i wychowania w duchu patriotyzmu.

Wiktoria ZUBARIEWA
(nauczycielka języka polskiego)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України