Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Bandurzyści w Politechnice Warszawskiej
Wielka Muzyka w Małej Auli

Jednym z tematów poruszanych na łanach naszego pisma jest prowadzona już od wielu lat współpraca Narodowego Uniwersytetu Technicznego „Kijowski Politechniczny Instytut” z uczelniami polskimi o pokrewnym ukierunkowaniu.

Współpraca powiązana jest ze wspólnym uczestnictwem w europejskich programach naukowych dotyczących m.in. takich sfer, jak technologie informacyjno-komunikacyjne, uzdatnianie wody, czy bezpieczeństwo cybernetyczne.  Regularnie odbywają się wspólne konferencje naukowe, seminaria i debaty. Jednym z takich niedawnych przedsięwzięć stało się Międzynarodowe Forum „Lekcje Czarnobyla – dla bezpieczeństwa jądrowego na świecie”.

Istotnym kierunkiem rozwijającym współpracę jest też wymiana grup naukowców i studentów nie tylko w obszarze ściśle naukowym, lecz i kulturalnym.

 Ostatnio w ramach umowy o współpracy między Politechnikami Kijowa i Warszawy przy współudziale Ukraińsko-Polskiego Centrum NTUU „Politechniki Kijowskiej” (kierowanego przez Annę Bidnyk) odbyła się wizyta do stolicy Polski Kapeli Bandurzystów istniejącej już od 55 lat przy NUT”KPI”

Uczelnia warszawska niezwykle gościnnie przyjęła artystów znad Dniepru.

Rektor KPI akademik NAN Ukrainy Mychajło Zhurowskyj przekazał kierownictwu Politechniki Warszawskiej, jak również bezpośrednim współorganizatorom imprezy p. Krystynie Brożek i p. Zenowii Szytc za okazane szczere i ciepłe przyjęcie i wyraził nadzieję na kontynuację obopólnie pożytecznej wymiany.

Publikujemy fragment relacji z występu gości z Kijowa, opublikowanej w Biuletynie Politechniki Warszawskiej, a także wrażenia związane z tą wizytą opisane przez jedną z kijowskich bandurzystek.

***

„Ostatniego dnia maja 2016 r. Mała Aula Politechniki Warszawskiej została opanowana przez dźwięki, które wraz z Zespołem Bandurzystów z Politechniki Kijowskiej wybrzmiały nutami ludowej nostalgii ukraińskich stepów.

Profesor Andrzej Jakubiak - inicjator przedsięwzięcia, przywitał gości słowami, które nawiązały do wspólnych początków obu uczelni: Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Kijowskiej, ustanowionych w roku 1898 dekretem cara Mikołaja II. Trzecią szkołą wyższą powołaną tym samym aktem prawnym był Instytut Technologiczny w Petersburgu.

Bandurzyści pod batutą Walentyny Rudenko wykonali ukraińskie pieśni ludowe m.in. „Iwanku, oj Iwanku” czy też niezwykle popularne również i u nas „Hej, sokoły”.

 W programie nie zabrakło akcentów z różnych stron świata (Armenii, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii) oraz występów charyzmatycznych, młodych solistów. Niespodzianką było wykonanie na bandurach rockowych szlagierów takich jak: It’s My Life z repertuaru grupy Bon Jovi oraz Nothing Else Matters – Metalliki”.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України