Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Wychowankowie KPI w Olsztynie
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z UKRAINĄ

Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w hotelu JURAJSKI OLSZTYN W Olsztynie pod Częstochową 20-22 maja 2016 r.

Politechnikę Kijowską reprezentowała Olga Wachrina, która opowiedziała o uczelni, ilustrując prelekcję filmami z Kijowa. Uczestniczył ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu Pham Kien Thiet, absolwent tej uczelni, który w swojej wypowiedzi wspomniał wspólne z polskimi kolegami studia w Kijowie i pogratulował Sekcji jej działalności.

Referat o przemyśle Ukrainy wygłosił Bogusław Satława. Na podstawie danych Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy stwierdził, że w 2015 r. nadal spadała produkcja przemysłowa w kraju. W niektórych gałęziach przemysłu produkcja wzrosła, co dotyczy na przykład urządzeń medycznych, części samochodowych i przyczep, a także w przemyśle spożywczym produkcji wina.


Uczestnicy podczas wspinaczki na wzgórze z ruinami średniowiecznego olsztyńskiego zamku

Janusz Fuksa na podstawie danych z Ambasady RP w Kijowie poinformował, że obroty towarowe między obu krajami w ubiegłym roku zmalały, zresztą jak i cała wymiana towarowa Ukrainy z zagranicą. W polskim eksporcie dominowały maszyny i produkty chemiczne, zaś w imporcie metale i produkty roślinne. Polska nadal zajmowała czwarte miejsce w wymianie handlowej Ukrainy z zagranicą. Zaznaczył się spadek wartości polskich inwestycji w tym kraju.

Uczestnicy otrzymali 31. broszurę z cyklu „Wspomnienia z Kijowa” z ewidencją wychowanków Politechniki Kijowskiej. Głównymi organizatorami seminarium byli Barbara i Bogusław Satławowie.

W drugim dniu, po obradach uczestnicy zwiedzili ruchomą szopkę w Olsztynie, a w Chacie Wójtówka wysłuchali koncertu zespołu ludowego. Weszli na wzgórze z ruinami zamku średniowiecznego, skąd podziwiali panoramę malowniczego Olsztyna. Wieczorem wspominali macierzystą uczelnię podczas uroczystej kolacji, a młodsi zatańczyli pod muzykę akordeonisty. W ostatni dzień imprezy uczestnicy samochodami udali się do sanktuarium ojca Pio koło Mstowa, a następnie odwiedzili klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie.

Janusz FUKSA
Barbara Borowska-Satława

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України