Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Na horyzoncie – wakacje!

Polska Szkoła Sobotnia, działająca przy Domu Polskim (FOPnU)w Kijowie, przeprowadziła 4 czerwca uroczyste zakończenie roku szkolnego w gościnnych salach muzeum im. M. Łysenki przy ul. Saksagańskiego 95-b.

Niezapomniane chwile podsumowania całorocznego rzetelnego wysiłku uświetnili swoją obecnością Konsul RP w Kijowie Tomasz Dederko z małżonką i konsul Alicja Tomaszczyk.           

„Żeby naród żył dalej należy uczyć dzieci umiłowaniu do Ojczyzny” – zaznaczył Konsul Generalny otwierając przedsięwzięcie.


Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Heleny Szymańskiej przygotowali jak zawsze oryginalny, odmienny od lat poprzednich, koncert

Uczniowie polskiej szkoły sobotniej pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Heleny Szymańskiej przygotowali z tej okazji jak zawsze oryginalny, odmienny od lat poprzednich koncert.

Swoje talenty i wszystkie umiejętności w nauce języka polskiego, nabyte podczas tego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych pokazali z początku młodsze, a następnie starsze grupy uczniów. Montaż słowno-muzyczny zawierał wiersze odpowiednio dobrane i skierowane do każdego z widzów. Oprawę muzyczną stanowiły humorystyczne, okazjonalne piosenki w znakomitym wykonaniu uczniów.

Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło po adresem nauczycieli.

„Ten wysoki poziom w nauczaniu języka polskiego zawdzięczamy naszym pięciu nauczycielom, którzy rzetelnie dokładają moc starań, żeby nasze dzieci uczyły się języka, którego znajomość jest dziś niezbędna i przydatna, zarówno dla Polaków Ukrainy, jak i dla samych Ukraińców” – powiedziała dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Maria Siwko, gratulując gościom i uczestnikom uroczystości.

Uczniowie szkoły odebrali nagrody książkowe za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce. Również na ręce Pani Dyrektor i nauczycielki szkoły wręczono bukiety kwiatów.


Konsul RP w Kijowie Tomasz Dederko wręczył Pani Dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Marii Siwko list gratulacyjny w znak uznania osiągnięć placówki w promocji Polskości

W finale prowadzący życzyli wszystkim słonecznych i „wdechowych” wakacji.

Po zakończeniu imprezy dyrektor Maria Siwko zaprosiła Konsula Generalnego Tomasza Dederkę do siedziby FOPnU w Kijowie – Domu Polskiego, gdzie opowiedziała o wielokierunkowej działalności tej placówki, zapoznała z aktywem kierowniczym, przedstawiła plany na przyszłość.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України