Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Hura! Wakacje!
Ostatni dzwonek w Nieżynie

Radosne twarze dzieci, w rękach dyplomy. Tak, to już ostatni dzwonek, przed nami wakacje, za nami rok szkolnej pracy.

W pogodnej atmosferze członkowie Stowarzyszenia „Aster”, dzieci i młodzież uczęszczająca na fakultatywne zajęcia z języka polskiego oraz studenci spotkali się 22 maja 2016 r. w nieżyńskim lesie, aby podsumować rok dydaktyczny.

Na samym początku prezes Stowarzyszenia – pani Feliksa Bielińska przywitała wszystkich bardzo serdecznie i wyraziła ogromne podziękowania za chęć do pracy i prezentowania Stowarzyszenia Polaków w Nieżynie i w Polsce.

Następnie podziękowała pani Lucynie Ejmie – nauczycielce języka polskiego za owocną pracę w roku szkolnym. Pani Lucyna opowiedziała o sukcesach swojej pracy dydaktycznej i wręczyła uczniom dyplomy z podziękowaniem za dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie w działalność artystyczną.

Nauczycielka języka polskiego oraz członkowie Stowarzyszenia przygotowali konkurs: „Jak znam Polskę?”. Uczestnicy spotkania z wielkim entuzjazmem odpowiadali na pytania. Najlepszą znajomością wiedzy o Polsce wykazali się uczniowie: Olga Parhomenko, Iryna Siur i Sofija Kapitonenko. Biorący udział w konkursie otrzymali nagrody.

Następnie wszyscy przy ognisku śpiewali polskie piosenki, rozmawiali o planach wakacyjnych i zajadali się pyszną kiełbasą.

Lucyna EJMA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України