Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Nasze sprawy
W świetle przygotowań do Kongresu

W niebywale spokojnej i przyjaznej atmosferze przebiegało czerwcowe posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie. Prowadzący dyskurs prezes ZPU Antoni Stefanowicz referując działalność organizacji za okres jesień-lato 2015/16 zaznaczył, że w tym okresie do ZPU przyjęto 9 nowych organizacji. Poinformował też o sytuacji polskich organizacji na wschodniej Ukrainie i na Krymie.

Powiadomił, że nie został przerwany kontakt ze Zrzeszeniem Polaków „Polonez” w Ługańsku, Stowarzyszeniem Polaków Krymu, jako że organizacje te, w miarę możliwości, kontynuują swoją działalność. Co dotyczy stowarzyszeń Polaków funkcjonujących wcześniej w okręgu donieckim i mariupolskim to większość członków tamtejszych organizacji (około 400 osób), wraz z kierownictwem przemieściło się do Polski.

Wiceprezes ZPU Helena Chomenko przedstawiła zebranym wyniki analizy danych, które wpłynęły do biura ZPU od 111 podstawowych organizacji Związku. Podkreśliła potrzebę bardziej starannej (i dostarczanej na czas) aktualizacji dokumentów statutowych, danych dotyczących ich bieżącej działalności, list członków, kart rejestracyjnych, etc.

Ważną sprawą, dyskutowaną przez członków zarządu, były sygnalizowane nieprawidłowości wynikające podczas rozmów kwalifikacyjnych na KP oraz potrzeba zaostrzenie wymogów dotyczących wydawania zaświadczeń przez prezesa dla aplikantów Karty Polaka. Zatwierdzono wymogi, co do treści opinii wydawanych od podstawowych organizacji związkowych.   

Przedstawiciele mediów polonijnych, w związku ze zbliżającą się rocznicą, zaapelowali do członków Zarządu o przygotowanie apelu, nawołującego do przebaczenia i pojednania wokół pamięci ofiar polsko-ukraińskiego konfliktu na Wołyniu w latach 1943-44.

Motywem przewodnim posiedzenia stały się sprawy powiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zbliżającego się VIII Kongresu Związku Polaków na Ukrainie. W związku ze znacznie niższym, niż poprzednio, dofinansowaniem tego ważnego forum zmniejszona zostanie liczba delegatów i, co za tym idzie, zaostrzona procedura ich rejestracji.

Dyskutowano o ordynacji wyborczej, zasadach regulaminowych, procedurze wyboru nowego kierownictwa. Zdecydowano m.in. skasować możliwość głosowania za nieobecnego delegata na podstawie upoważnienia. Termin Kongresu wstępnie ustalono na listopad 2016 roku.

Powołano zespół organizacyjny, który przy ścisłej współpracy z Zarządem zajmie się uporządkowaniem spraw formalnych, opracowaniem rekomendacji programowych ZPU bezpośrednim przygotowaniem kolejnego Kongresu.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України