Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Warsztaty
Ja - Lider

Dla dziewięćdziesięciu młodych osób z Ukrainy, Mołdawii, Litwy, Białorusi i Łotwy wakacje 2016 nie były okresem wolnym od edukacji. Fundacja Wolność i Demokracja stworzyła projekt „Ja – Liderw ramach którego w lipcu i sierpniu na trzydziestoosobowych turnusach młodzież poznawała metody animowania grupy, organizowania pracy i jej narzędzi, optymalizowania wydatków oraz logistycznego przygotowania projektów.

Program wymagał od młodych ludzi samodzielności i kreatywności. Jego celem było pokazanie pracy na projektem od etapu pomysłu, przez przygotowanie, promocję i realizację. Młodzi liderzy musieli przygotować projekt, do etapu gotowości realizacyjnej. W opisie projektu i harmonogramach prac musiały pojawić się realne informacje o pomysłach na zorganizowanie budżetu, na zaangażowanie w pracę wolontariuszy, na wyszukanie wartości wnoszonych w formie aportów. I ta część realizowania projektu była celem zajęć na pierwszym etapie Ja -Lider, właśnie w czasie tegorocznych wakacji w Polsce.

Drugim etapem jest zrealizowanie powstałych projektów do końca 2016 r. w miejscach zamieszkania uczestników warsztatów. Wszystkie projekty dotyczyły popularyzacji kultury polskiej na kresach. Młodzi uczyli się asertywnej i skutecznej organizacji również pod kontem aktywowania i organizowania życia kresowych grup polonijnych.

Uczestnicy projektu dowiedzieli się również jak aktywować lokalne polskie środowiska na Wschodzie i jak korzystać z więzi z tymi organizacjami w Polsce, które wspierają takie inicjatywy (Sejm, Senat RP, MEN, fundacje i stowarzyszenia).

Oczywiście nie tylko edukacja zajmowała czas uczestnikom turnusów, w programie znalazł się również czas na wycieczki do Warszawy, Supraśla, Białegostoku. I przede wszystkim na doskonalenia języka polskiego.

Wyjątkowość projektu oparta jest nie tylko tym, że dziewięćdziesiąt młodych osób dzięki zajęciom zrealizuje wiele ciekawych, edukacyjnych i pomocowych projektów, ale też na dużej dawce zaufania w samodzielność i kreatywność bardzo młodych ludzi, którzy w grupach potrafili przygotować bardzo interesujące projekty do gotowości realizacyjnej.

WiD

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України