Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Rocznie z powodu zanieczyszczenia wody i powietrza umiera 6 mln ludzi
W trosce o środowisko w wymiarze energetycznym


Na ceremonii otwarcia przemawia Dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof. Henryk Sobczuk

Już od ćwierćwiecza naukowcy na całym świecie nie ustają w poszukiwaniach jej najobfitszych, dostępnych dla nas zasobów energii odnawialnej, to znaczy niekopalnych jej źródeł obejmujących energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, energię fal, prądów i odpływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy i biopłynów.

Współpracy między uczelniami, instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi w Polsce i na Ukrainie w tej niezwykle ważnej dla przyszłości całej ludzkości dziedzinie poświęcona została kolejna, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pod dewizą „Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna w XXI stuleciu”, która przebiegała w dniach 28 - 29 maja w Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego".

Zrównoważona energia - efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisję dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczenia

Wydajne użytkowanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych.


O działaniach proekologicznych w Polsce opowiedziała
Patrycja Rogalska

Niestety dziś większość ludzi pozostaje jednak wyłącznie biernymi konsumentami energii wyprodukowanej przez koncerny energetyczne i przesłanej do ich domu lub miejsca pracy. Może to się zmienić dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej.

W jakim kierunku energetyka obywatelska rozwija się obecnie u naszych sąsiadów w Polsce? Jakie są proekologiczne trendy, dobre praktyki, dotychczasowe doświadczenia i możliwości?

O tym, w jednym z wielu referatów wygłoszonych na Konferencji, opowiedziała przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Główny Specjalista ds. Środków Krajowych Patrycja Rogalska. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się też o dostosowywaniu zasad finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska do ich potrzeb, jak też o nowych formach współpracy z podmiotami realizującymi projekty z zakresu ochrony środowiska w Polsce.

W ramach konferencji jej uczestnicy zwiedzili Ukraińsko-Polskie Centrum Udoskonalania Technologii Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Kijowskiej w NTUU „KPI”, powstałe przy współpracy z Ambasadą RP w Ukrainie, które dołożyło niemało starań dla przeprowadzenia  przedsięwzięcia.

Tradycyjnie wśród organizatorów konferencji byli: Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie; Instytut Energii Odnawialnej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; Katedra UNESCO Wyższego Wykształcenia Technicznego; Instytut Stosowanej Analizy Systemowej i Informatyki w NTUU „KPI”, Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України