Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Doskonalenia zawodowe w Kraju
WIZYTA STUDYJNA DLA NAUCZYCIELI ZE WSCHODU


Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie Agata Dowgird (w centrum), jej zastępczyni Tatiana Szott

W dniach 14-16 września Fundacja „Wolność i Demokracja” przeprowadziła warsztaty dla 70 nauczycieli szkół społecznych i przedstawicieli polskich organizacji z Ukrainy i Białorusi, których jest pierwszym organizatorem i inicjatorem.

Nauczyciele odbyli wizytę w Sejmie, Senacie RP, Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pałacu Prezydenckim, gdzie spotkali się z Ministrem Adamem Kwiatkowskim Szefem Gabinetu Prezydenta. Tematem spotkań m. in. było omawianie możliwości otrzymania wsparcia na krzewienie polskiej oświaty w swoich krajach, dostrzeganie problemów oświaty polskiej na Wschodzie.

Każdy z uczestników odwiedził warszawską szkołę podstawową, gimnazjum oraz szkołę ponadgimnazjalną. Ukraińscy i białoruscy nauczyciele wymieniali się doświadczeniami z polskimi nauczycielami, nawiązali ze sobą kontakty dla dalszej współpracy. 

Uczestnikami warsztatów od szkoły sobotniej przy Związku Polaków na Ukrainie była Iwanna Cerkowniak, od szkoły sobotniej od ZP w Borodiance – Tetiana Ławrynenko. Zgodnie z programem odwiedziłyśmy VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Dyrektor Liceum p. Agata Dowgird oraz jej zastępczyni p. Tatiana Szott przyjęły nas bardzo gościnnie. Pani dyrektor usłużnie pokazała nam szkołę, opowiadając o jej historii, głównych kierunkach działalności oraz projektach młodzieżowych. Czerpałyśmy inspiracje na lekcjach z historii, literatury i geografii, a ze swej strony pokazałyśmy prezentację multimedialną o naszej polskiej szkole sobotniej. Uczniowie zadawali pytania w tym i dotyczące aktualnej sytuacji młodych Polaków w Kijowie.


Delegacja nauczycieli w Senacie RP z przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janiną Sagatowską

16 września 2016 r., czekało nas spotkanie z przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janiną Sagatowską.

Przybliżając zebranym aktualne poczynania Senatu RP na rzecz rodaków mieszkających za granicą Pani senator zaznaczyła m.in.:

W działalności Senatu są określone priorytety. Choć wszystkie kierunki są ważne to mamy ograniczoną ilość pieniędzy. Naszym zadaniem jest wybrać ze wszystkich potrzeb ważnych w danej chwili rzecz najważniejszą i te pieniądze zainwestować tak, by przynosiły zamierzony efekt. A chodzi nam głównie o zachowanie polskości i ten efekt gwarantuje właśnie oświata” – [..]Dziękuję za waszą heroiczną pracę i trwanie przy polskości. Bo nikt tak nie trwa jak wy, a wcześniej wasi dziadkowie i ojcowie. Za to trwanie przy polskości i wierze jeszcze raz dziękuje i jednocześnie zachęcam abyście postępowali tak dalej”

Następnie goście Fundacji udali się na spotkanie z minister Edukacji Narodowej.

Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim - wspólne zdjęcie z Ministrem Adamem Kwiatkowskim Szefem Gabinetu Prezydenta

Państwa zaangażowanie i praca powodują, że młodzi Polacy na Kresach mogą poznawać język polski, historię i geografię Polski – podkreśliła, zwracając się do nauczycieli, Marzenna Drab,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Język polski – zaznaczyła - wiedza o współczesnej Polsce i jej kulturze upowszechniane są także w środowiskach lokalnych.[…] Dziękuję Państwu za działania podejmowane na rzecz podtrzymania znajomości języka polskiego wśród młodego pokolenia Polaków na Białorusi i Ukrainie - usłyszeliśmy od wiceminister edukacji RP.

Zajęcia zostały niezwykle wysoko ocenione przez stażystów, którzy wyjeżdżali bogatsi o wiedzę metodyczna, doświadczenie przydatne do zastosowania w swojej codziennej pracy, jak również o przyjaźnie z koleżankami i kolegami z innych krajów. Na pożegnanie wręczono nam też pakiety z materiałami dydaktycznymi, które pomogą nam podnieść swoje kwalifikacje.

Iwanna CERKOWNIAK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України