Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Z życia ośrodków
Świętowanie Dnia Niepodległości w Białej Cerkwi

Z inicjatywy społeczności polskiej Białocerkiewszczyzny w pomieszczeniu Pałacu Kultury JSC "Rosava" obchodzono Dzień Niepodległości Polski. Na uroczystości przybyła konsul RP Kijowie Justyna Afek.

W obchodach wzięli udział: Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny, Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi, Białocerkiewska Szkoła Specjalistyczna 1-3 stopnia nr 1 z pogłębionym nauczaniem języków słowiańskich, Ludowy „Zespół Wokalny СПІВОГРАЙ” przy Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży "СОНЯШНИК", przedstawiciele miejskiej i rejonowej administracji m. Biała Cerkiew.

Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny wyraża podziękowanie dyrektorowi wykonawczemu JSC "Rosava" Czernenko M.O. oraz dyrektorowi Pałacu Kultury "Rosava" Kulkowi E. A. za okazane wsparcie i udostępnienie pomieszczenia dla przeprowadzenia uroczystości.

L. LIANNA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України