Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Recytacja
„Kresy 2016” - recytujemy poezję polską

Jakiż to chłopiec piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi wody
Idą przy świetle księżyca.
A. Mickiewicz „Świtezianka"


Wszyscy miłośnicy słowa polskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki

Najpiękniejsze wiersze znanych polskich poetów zabrzmiały na jubileuszowym XXV Konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2016”, (w Kijowie – szesnastym już z rzędu), zorganizowanym przez „Dom Polski” w Kijowie z ramienia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i przeprowadzonym w Państwowy m Muzeum Wybitnych Działaczy Kultury Ukraińskiej im. M. Łysenki w dniach 28-30 października br.

W dzień wystąpień konkursowych dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Maria Siwko, witając gości i uczestników Konkursu zaznaczyła, jak dla Polaków mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej, jest rzeczą niezwykle ważną, aby promować kulturę i język ojczysty.


W Kijowie odbył się XXV Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2016”

Jury, w skład którego weszły: wiceprezes FOPnU Teresa-Maria Dutkiewicz, konsul Alicja Tomaszczyk i przedstawiciel Ambasady RP w Kijowie Iga Kaca, wysłuchało wystąpień 71 recytatorów z trzech grup wiekowych, którzy przybyli z różnych zakątków Ukrainy i przebrnęli przez sito eliminacji szkolnych, czy regionalnych. Przy ocenie recytatorów Jurorzy, przede wszystkim, brali pod uwagę dobór repertuaru, wartości artystyczne utworów i możliwości wykonawcze recytatorów, technikę i wyrazistość wymowy oraz siłę wyrazu artystycznego.

W tym roku bogate w ćwiczenia dwudniowe emisyjno-dykcyjne warsztaty, sprzyjające wypracowaniu prawidłowej wymowy i czystej artykulacji prowadzili profesjonalni aktorzy Teatru Lalek z Olsztyna Elżbieta Grad i Adam Hajduczenia.


Laureatka pierwszej nagrody w starszej grupie wiekowej Maryna Myroniuk z Kropywnyckiego pojedzie na XXV Spotkania Laureatów w Białymstoku

Jak zawsze wzruszającymi były wystąpienia dzieci z grupy najmłodszej (do 12 lat). Pierwsze miejsce w tej grupie jury przyznało Cyrylemu Sabadaszowi, drugie - Władysławie Miedwiediewej i trzecie miejsce Danie Nikołajenko.

W drugiej kategorii, gdzie uczestniczyły dzieci od 12 do 16 lat pierwsze miejsce przyznano Zofii Popławskiej, zaś drugie i trzecie – Agłaji Zubryczewej i odpowiednio Aleksandrowi Pawlukowi.

Szczególną uwagę Jury okazało starszej grupie, zwycięscy której wezmą udział w XXV Spotkaniach Laureatów „KRESY 2016” w Białymstoku. W doborze utworów uczestników tej grupy z dwóch wierszy obowiązkowym był jeden utwór autorstwa Adama Mickiewicza.


„Dla Polaków mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej, jest rzeczą niezwykle ważną, aby promować kulturę i język ojczysty” – Dyrektor Maria Siwko

Laureatami III grupy (młodzież i dorośli od lat 16) zostali:

- pierwsze miejsce zdobyła Maryna Myroniuk (w jej wykonaniu zabrzmiały wiersze A. Mickiewicza „Świtezianka” i M. Załuckiego „Komfort Działa”);

drugie miejsce – Żanna Loretta Białoszycka (A. Mickiewicz „Dzwon i dzwonki”, J. Tuwim „Ślusarz”);

- trzecie miejsce – Maria Cyciurska (A. Mickiewicz „Romantyczność”, W. Szymborska „Ballada”).

Wielu uczestników otrzymało także dyplomy wyróżnienia za umiejętności artystyczne. Wszyscy miłośnicy słowa polskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.


Przewodnicząca Jury
wiceprezes FOPnU Teresa-Maria Dutkiewicz (P) po matczynemu, wprawnie nieraz rozładowując tremę, zapraszała młodych recytatorów do wystąpień

Przyznać należy, że wrażenie od tego ekscytującego konkursu, od ogromnej liczby młodych talentów, mówiących doskonałą polszczyzną jest naprawdę ogromne. Oczywiście wielka w tym zasługa nauczycieli, którzy potrafili tak wyszkolić naszą młodzież. Warto tu odznaczyć rolę ekipy Domu Polskiego w Kijowie, na czele z dyrektor Marią Siwko w zakresie zapewnienia młodzieży odpowiednich warunków dla udziału w tak poważnych zmaganiach artystycznych.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України