Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Uroczystości Dnia Niepodległości Polski w Żytomierzu


Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak (P) złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości Polski oraz życzył Ukraińcom sukcesów w walce o wolność i niepodległość państwa ukraińskiego

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!

(M. Konopnicka)

Polacy w Żytomierzu świętowali 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości Święta Niepodległości zorganizowane były przez Kapelanię Polską w Żytomierzu, Centrum Polskie, młodzieżową „Asocjację Polaków Żytomierszczyzny” oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie pod Honorowym Patronatem Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka.

Uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele katedralnym św. Zofii w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks.kanonik Wiktor Makowski. Po zakończeniu liturgii odbył się świąteczny koncert.

W uroczystościach wzięli udział dostojni goście: Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy Tomasz Olejniczak z małżonką, przedstawiciele władz z obwodowej administracji państwowej Oleksandr Piwowarski, przewodniczący Boguńskiej Rejonowej Rady Oleksandr Błoszczyński, Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur. Wśród wiernych licznie zgromadzonych w murach katedry byli prezesi polskich organizacji kulturalno-oświatowych, delegacja z Białej Cerkwi, nauczyciele języka polskiego, działacze polonijni, osoby duchowne, siostry zakonne, przedstawiciele mediów.

W kazaniu proboszcz parafii wezwał wiernych do pielęgnowania pamięci historycznej o wywalczonej przez Polskę niepodległości, do poszanowania pamięci poległych za Ojczyznę. Ks. Kanonik podkreślił, że teraz „jest moda” na bycie Polakiem, lecz trudno było być Polakiem 50 lat temu. Dla tego powinniśmy się modlić za wolność, żeby te okropne czasy nigdy nie wróciły, a także za pokój i zgodę na Ukrainie.

Po uroczystej Mszy Świętej odbył się świąteczny koncert zatytułowany „Za waszą i naszą wolność”. Zarówno słuchaczom jak i artystom swoje serdeczne życzenia i gratulacje złożył Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak, Oleksandr Piwowarski, Oleksandr Błoszczyński, proboszcz parafii św. Zofii ks. kanonik Wiktor Makowski, Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur.

W wystąpieniach przewijał się wątek o tym, że dwa narody, polski i ukraiński wspólnie walczyły o niepodległość w 1918 r. płacąc za nią wysoką cenę. Hasło „Za waszą i naszą wolność” jest aktualne dzisiaj, gdy Ukraińcy bronią swojego prawa do niepodległości. Ukraina odczuwa pomoc bratniego narodu polskiego. Konsul RP w Winnicy złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości Polski oraz życzył Ukraińcom sukcesów w walce o wolność i niepodległość państwa ukraińskiego. Podziękował też Prezes Wiktorii Laskowskiej-Szczur za przygotowanie tak uroczystych obchodów Dnia Niepodległości Polski.

Część artystyczną świątecznego koncertu zapoczątkował utworem Requiem w pamięci dla poległych w walkach o niepodległość Zasłużony dla Kultury Polskiej Ludowy Zespół Tańca Polskiego Koroliski (kier. Irena Świtelska),. Uczniowie Polskiej Szkoły sobotnio-niedzielnej і Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” (pod kier. Wiktorii Zubarewej) recytowali wiersze patriotyczne. W koncercie wzięła udział także Katarzyna Bakalczuk, wykonując przepiękne utwory muzyki kameralnej C. Francka i Moniuszko. Wśród wykonawców znalazły się także: Zasłużony dla Kultury Polskiej Dziecięcy Wzorcowy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” (pod kier. Jadwigi i Bogdana Poliszczuków), Chór Katedralny św. Zofii (kier. Regina Smirnowa). W wykonaniu Zasłużonego dla Kultury Polskiej Zespołu Wokalnego „Poleskie Sokoły” (pod kier. Jana Boczkowskiego i Reginy Rengwelskiej) można było usłyszeć wiązankę pięknych pieśni patriotycznych.

Koncert zakończył się wspólnych odśpiewaniem „Roty” przez zespoły i solistów, a do śpiewu włączyli się wszyscy zebrani w katedrze św. Zofii.

W ramach obchodów niepodległościowych został przeprowadzony konkurs historyczny poświęcony Dniu Niepodległości Polski. Zwycięzcami zostali 1. Bogdan Mandryk, 2. Karolina Misiuna, 3. Julia Łeszczenko. Konsul Generalny RP Tomasz Olejniczak i Robert Stepaniuk nauczyciel historii (skierowany przez ORPEG), wręczyli dyplomy i nagrody.

W towarzystwie Konsula Generalnego RP w Winnicy złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II, oraz wspólnie zaśpiewano ulubioną pieśń papieża-Polaka „Barkę”.

Obchody Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu są tradycyjnym przedsięwzięciem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, które pokazuję łączność narodów Polski i Ukrainy.

 Wiktoria LASKOWSKA-SZCZUR

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України