Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Ukraina-Polska
V Międzynarodowe Forum „Dzień Polskiego Biznesu” na Ukrainie

Podczas inauguracji Forum: Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło (P), partner zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON, prezes Stowarzyszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Jarosław Romańczuk, Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski

24 listopada 2016 w Kijowie odbyło się kolejne V Międzynarodowe Forum - „Dzień Polskiego Biznesu”. W ostatnich latach, Forum to stało się największą platformą komunikacyjną dla polsko-ukraińskiego biznesu i sprawdziło się, jako efektywny sposób wymiany doświadczeń, znalezienia nowych możliwości w zakresie projektów inwestycyjnych oraz swoisty pomost, umożliwiający nowe kontakty z inwestorami, przedstawicielami instytucji państwowych, samorządowych, finansowych, oraz konsultingowych.

Impreza odbywała się pod patronatem Ambasady RP w Ukrainie, przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. Jej organizatorami tradycyjnie już wystąpili: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Ukrainie, Międzynarodowe Centrum Prawne EUCON, Międzynarodowy Związek Audytorski, Stowarzyszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.


W Kijowie obradowało kolejne V Międzynarodowe Forum pt: „Dzień Polskiego Biznesu” – największej dziś platformy komunikacji dla polsko-ukraińskiego biznesu

W przemowie na inauguracji obrad Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło podkreślił rolę rozbudowy społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, jako głównego czynnika pozwalającego zmienić wektor rozwoju kraju i sposób jego zarządzania. Ambasador przeprowadził paralele między dzisiejszą sytuacją na Ukrainie a Polską w czasach Solidarności. Wyraził także nadzieję na aktywny rozwój współpracy między naszymi krajami w najbliższej perspektywie.

W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników, zainteresowanych wejściem na rynki UE przez Polskę. W toku obrad łącznie 38 lektorów przedstawiło prezentacje w następujących dziedzinach:

- Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza - perspektywy rozwoju „Czy rok 2017 stanie się rokiem ożywienia w sferze inwestycji i handlu?”;

- Atrakcyjność inwestycyjna Polski, wsparcie dla inwestorów i eksporterów ze strony rządu;

- Polska przez pryzmat atrakcyjności biznesowej miast i regionów;

- Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;

- Wsparcie dla START-UPÓW i gospodarki innowacyjnej.


Przewodniczący Rady Stowarzyszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce Ireneusz Derek - moderator pierwszej sesji Forum poświęconej dyskusji na temat atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz środków podjętych przez polski rząd celem wsparcia inwestorów i eksporterów

Podczas Forum Prezydent Stowarzyszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Jarosław Romańczuk zaprezentował zebranym pierwszy egzemplarz elektronicznego ukraińsko-polskiego słownika terminologii biznesu.

Informacja własna
Fot. A Płaksina

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України