Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Wespół
„Budujmy nowy europejski kraj


Jedna z końcowych scen koncertu. Śpiewa Zasłużona Artystka Ukrainy Inesz Kdyrowa

Pod taką dewiz ą 25 listopada 2016 w Kijowskim Domu Nauczyciela odbyła się Międzynarodowa Konferencja z udziałem przedstawicieli Rady Ministrów i Rady Najwyższej Ukrainy, władz miasta, liderów wspólnot narodowościowych Ukrainy, działaczy kultury i sztuki, ekspertów i naukowców ds. stosunków międzynarodowych. Inicjatorami konferencji były: Rada Wspólnot Narodowych Ukrainy, Kongres Romów Ukrainy, Zgromadzenia Narodowości Ukrainy, przy wsparciu Ministerstwa Kultury Ukrainy.

Podczas konferencji omawiano kwestie udziału społeczności narodowych Ukrainy w realizacji państwowej polityki etnicznej państwa, narodowej strategii w dziedzinie praw człowieka oraz wykonanie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Języków Mniejszości.


Wśród uczestników konferencji członkowie Rada Wspólnot Narodowych Ukrainy: prezes ZPU - Antoni Stefanowicz, prezes
KNKSP „Zgoda” - Wiktoria Radik, przewodnicząca Bractwa Estończyków Ukrainy- Mare Litnewska

W wygłoszonych referatach poruszono też sprawy powiązane z integracją europejska Ukrainy,  obroną praw człowieka, w tym przedstawicieli mniejszości etnicznych;  omawiano kwestie migracji i adaptacji społeczności etnicznych w systemach  samorządowych (doświadczenie międzynarodowe), problematykę praw człowieka  w kontekście realizacji państwowej polityki Ukrainy wobec mieszkańców okupowanych obszarów Donbasu i Krymu.

W pracach forum uczestniczyli przedstawiciele Związku Polaków na Ukrainie. Prezes ZPU Antoni Stefanowicz poruszył sprawy dotyczące zbyt zawężonego limitu czasu wydzielonego administracyjnie dla przerejestrowania organizacji społecznych w tym i stowarzyszeń narodowościowych. W oparciu o wnioski wynikające z dyskusji uczestnicy konferencji jednogłośnie przyjęli rezolucję.


Przemawia przewodniczący
Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy Aszot Awanesjan

Po części roboczej konferencji jej uczestnicy mieli możliwość obejrzeć wspaniały koncert „Art Palette wspólnot etnicznych Ukrainy” złożony z występów grup artystycznych i solistów z rożnych regionów Ukrainy wyreżyserowany przez Zasłużoną Artystkę Ukrainy Inesz Kdyrową. Barwy polskie godnie reprezentował zespół taneczno-wokalny „Polanie znad Dniepru” (kier. Lesia Jermak).

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України