Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
W zamyśle - łączność Polaków
XVII Festiwal Kultury Polskiej w Winnicy


Zespol Folklorystyczny  "Aksamitki" z Bar
u

Festiwal Kultury Polskiej „Łączmy się, Radujmy się. Śpiewajmy!”, organizatorem którego jest Związek Polaków Winnicczyzny (prezes Alicja Ratyńska), na stałe wpisał się na mapę przedsięwzięć kulturalnych winnickiego okręgu konsularnego. Corocznie na Festiwal przybywają nie tylko chętni wziąć w nim udział, ale także chętni posłuchać najlepszych wykonawców polskich pieśni, obejrzeć polskie tańce, zanurzyć się w atmosferę polskich utworów ludowych, religijnych i patriotycznych.

Już po raz siedemnasty Festiwal połączył polonijnych działaczy kultury z Chmielnickiego, Czerniowiec, Żytomierza oraz Winnicy. W tym roku wzięło w nim udział około 300 osób.

Rozpoczynając Festiwal, który tym razem poświęcony został 98.rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, prezes Związku Polaków Winniczyzny – Alicja Ratyńska stwierdziła, iż Polacy, którzy od dawna mieszkają na terenach Ukrainy, cieszą się z tego, że Polska – ich Macierz jest wolnym i suwerennym państwem i jednocześnie, pragną, aby Ukraina – ich Ojczyzna też odzyskała prawdziwą niepodległość, a najważniejsze, żeby na jej terenach zapanował pokój! Ten temat na Festiwalu był głównym tematem w wykonywanych utworach muzyczno-literackich.


Zespol Wokalny "Srebrne glosy"
z Winnnica

Uczestników oraz gości największej polonijnej imprezy patriotycznej w winnickim okręgu konsularnym przywitał Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak: „Ten Festiwal – to pokaz dorobku artystycznego organizacji i zespołów polonijnych. On łączy wszystkich tak jak łączy sama nazwa Festiwalu!”.

Festiwal przywitali także Kierownik Departamentu ds. Mniejszości Narodowych i Religii Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej Igor Salecki i Dyrektor Departamentu Edukacji Winnickiej Rady Miejskiej Oksana Jacenko.

W tym roku po raz pierwszy gośćmi Festiwalu była czteroosobowa delegacja partnerska z zaprzyjaźnionego z Winnicą miasta Kielce na czele z Dyrektorem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Panem Jerzym Wątrobą. Na zaproszenie ZPW delegacja przybywała w Winnicy przez trzy dni, w tym też zawitała na Festiwal.

Igor Salecki - dyrektor Departamentu d/s Mniejszosci Narodowych I Religii Winnickiej OAP, Tomasz Olejniczak - Konsul Generalny RP w Winnicy, Alicja Ratyńska - prezes Związku Polaków Winnicczyzny, Oksana Jacenko - Dyrektor Departamentu Oswiaty Winickiej Rady Miejskiej

Większość wykonawców na Festiwalu stanowiła młodzież oraz dzieci wieku szkolnego. Polskie tańce narodowe oraz ludowe zaprezentowały: Zespół „Koroliski” z Żytomierza, „Podolskie malwy” z Gniwania, „Аksamitki” z Baru oraz „Fabryka talentów” z Winnicy.

Pieśni patriotyczne, popularne oraz religijne wykonały zespoły wokalne winnickich szkół średnich Nr 7 i 12, a także zespoły polonijne: „Podolski kwiat” z Koziatynia, „Młode liście” z Baru. Po raz pierwszy w Festiwalu uczestniczyły: Zespół „Wianeczek” z Bukowiny i Zespół „Mazury” z Chmielnickiego. Profesjonalnym stylem wykonania i, tym razem w nowych strojach scenicznych, pocieszył widzów Zespół „Srebrne głosy” Związku Polaków Winniczyzny.


Zespol Folkorystyczny "Podolskie malwy" z Koziatynia

Po zakończeniu Festiwalu młodzi pasjonaci dziennikarstwa ZPW subtelnie podpytywali uczestników i gości o wrażeniach z Festiwalu.  I tak np., kierownik Zespołu „Młode liście” Ludmiła Hałabuda zauważyła: „Podobne imprezy podkreślają, że wszystkie narodowości w naszym kraju mają prawo na wolny rozwój, a znaczy wspólnie budujemy prawdziwą demokrację”. Ciekawie wypowiedział się na temat Festiwalu gość z Kielc Jerzy Wątroba: „Nie ma nic takiego, co by mi się nie spodobało. Młodzież śpiewała ze sceny, a ja śpiewałem ze strony publiczności, a zatem i atmosfera i melodie bardzo mi spodobały”.

Zachwyceni widzowie nie żałowali hucznych oklasków artystom i organizatorom imprezy i bezsprzecznie przyznać trzeba, że atmosfera, która panowała na scenie i widowni na długo pozostanie w sercach oraz pamięci uczestników i gości. A ponadto, biorąc pod uwagę wzorową organizację przedsięwzięcia, możemy być pewni, iż święto talentu i przyjaźni nadal scalać będzie serca, zaś hasło „Łączmy się. Radujmy się. Śpiewajmy!” w następnym roku zbierze w jedną polską rodzinę wszystkich, którzy czują do niej swoją przynależność!

Nazar GODNY
(redagowała A.Ratyńska)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України