Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
X Konkurs im. Giedroycia dla badaczy stosunków polsko-ukraińskich
W GLORII GIEDROYCIA


Przewodnicząca Międzynarodowego Jury dr hab. filologii prof. Aleksandra Hnatiuk rozpoczęła omawianie nagrodzonych prac

22 prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie na temat historii i współczesności Polski i stosunków polsko-ukraińskich wpłynęły w tym roku na jubileuszowy X Konkurs imienia Jerzego Giedroycia.

Międzynarodowe jury w składzie: Aleksandra Hnatiuk, Leonid Zaszkilniak, Mykoła Riabczuk, Natalia Jakowenko, Bogumiła Berdychowska, Jacek Bruski, Grzegorz Motyka, Teresa Hynczewska-Hennel i Katarzyna Czarnecka przyznało osiem nagród i 6 wyróżnień.

29 listopada 2016 w Ambasadzie RP w Kijowie uroczystość ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród otworzyli: Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, Kierownik Referatu ds. współpracy naukowo-oświatowej Ambasady RP w Kijowie Emilia Jasiuk i przewodnicząca Międzynarodowego Jury, dr hab. filologii prof. Aleksandra Hnatiuk.


Witalij Szczepans’kyj – zdobywca I miejsca
wśród prac doktorskich

Na wstępie ambasador Jan Piekło serdecznie powitał wszystkich uczestników konkursu X i napomknął o osobistym spotkaniu z Jerzym Gedroyciem w redakcji paryskiej „Kultury".

PRZYZNANO NAGRODY:
Wśród prac doktorskich:
1 miejsce: Witalij Szczepans’kyj - „Odbiór średniowiecznej filozofii religijnej w «Trenosie» M. Smotryckiego”.
2 miejsce: Iwan Gawryluk - „Prywatne armie księcia Władysława Dominika Zasławskiego (lata 1618/56). W kontekście rozwoju armii ulicznych w Europie nowożytnej XVII. wieku".
Dwa 3 miejsca ex aequo:
Witalij Boryms’kyj - „Sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku w ukraińskiej i polskiej historiografii"
Tetiana Samsoniuk - „Polacy Rówieńszczyzny w warunkach kształtowania sowieckiego reżimu totalitarnego (w latach 1939 -1941)".
 
Wśród prac magisterskich:
1 miejsce: Aleksandra Awramczuk - „Ruś-Ukraina w pracach Oscara Haleckiego".

 
2 i 3 nagrody jury nie przyznało.
 
Wśród prac licencjackich:
1. miejsce: Stepan Blinder - „Kolegiata Olicka, od chwili utworzenia do końca lat 70. XVII 1670 wieku".
2 miejsce: Olga Kapinos - „Zmiany w podejściu do ludności ukraińskiej Wołynia ze strony żołnierzy Armii Krajowej (wg wspomnień 1939-1945)".
3. miejsce: Oksana Banit - „Młodzieżowy slang języka polskiego, aspekty semantyczne, pragmatyczne i socjolingwistyczne".
 
WYRÓŻNIONE ZOSTAŁY: 
Prace doktorskie:
Andrij Bezsmertnyj - „Kupcy i organizacje kupieckie Lwowa (w latach 20-30-tych XX wieku.); Ich rola gospodarcza i społeczna".
Wiktoria Biliaws’ka - „Pamiętniki Ewy Felińskiej wspomnienia: problemy, ejdologia, genologia".
Stepan Syn’ak  - „Polskie organizacje paramilitarne na Wołyniu w latach 1921-1939".
Natalia Fanensztel - „Działalność naukowo- pedagogiczna i społeczno-edukacja Stefana Baley’a (lata 1885 –1952 )".
Olga Bohorodec’ka - „Współpraca między dwoma miastami zaprzyjaźnionymi Ukrainy i Polski w kontekście integracji europejskiej"
 
Praca magisterska
Olena Janczuk - „Sytuacja społeczności ukraińskiej w Polsce (1980-1990)"


Gratulacje od ambasadora odbiera Tetiana Samsoniuk autorka pracy pt.: „Polacy Rówieńszczyzny w warunkach formowania sowieckiego reżimu totalitarnego”

 Podsumowując wyniki Konkursu przewodnicząca międzynarodowego jury Aleksandra Hnatiuk zaznaczyła, że w tym roku nadeszło najwięcej prac magisterskich i podkreśliła wysoki poziom prac właśnie tej kategorii.

Fragmenty najlepszych opracowań zostaną opublikowane w międzynarodowym periodyku „Польські студії”.

Na zakończenie uroczystości prowadząca uroczystość Emilia Jasiuk podziękowała wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie za sumienną i owocną pracę za wykazane zainteresowanie polską historią, kulturą i językiem i wyraziła nadzieję, że pogłębienie wiedzy w tej dziedzinie pomoże im w rozwoju kariery zawodowej i nawiązanie kontaktu z Polską. Zachęciła też uczestników do kontynuacji swojej działalności zapraszając do udziału w kolejnych konkursach i życząc nowym pretendentom do nagród odwagi, wytrwałości i samozaparcia.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України