Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
XI Festiwal Polskiej Kolędy
W grudniowy mroźny czas ogrzewa nas kolęda


Uczestnicy i organizatorzy Festiwalu

Tradycyjnie, już po raz jedenasty, 17 grudnia w Pałacu Kultury w Korosteniu odbył się Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie pod patronatem burmistrza miasta Wołodymyra Moskalenki i konsula generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka.

Każdy naród ma swoje zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. W Polsce szczególnie uroczyście obchodzona jest Wigilia, kiedy to cała rodzina zasiada przy stole, czyta modlitwę, dzieli się opłatkiem i składa sobie serdeczne życzenia. Ten magiczny, pełen czarów wieczór kończy się pójściem na wypełnioną kolędami pasterkę. Polskie kolędy opowiadają o wielkiej miłości do Bożego Dzieciątka. I właśnie taką miłość pragnęli przekazać wszystkim obecnym uczestnicy festiwalu.

XI Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie jest I etapem eliminacji do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie oraz Edycji pt. Kolędnicy z Żytomierza (Polska). Artyści z różnych miast Ukrainy przyjechali do Korostenia, żeby uradować słuchaczy swoim śpiewem, a zarazem powalczyć o prawo uczestnictwa w festiwalu w Polsce. W eliminacjach okręgowych w Żytomierzu i Korosteniu wzięły udział 33 podmioty – soliści i zespoły.


Spotkanie w Radzie Miejskiej Korostenia

W kategorii dzieci wystąpili uczniowie Szkoły Ogólnokształcącej nr 2, Szkoły Ogólnokształcącej nr 3, Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy ZPU w Korosteniu, zespoły wokalne z Olewska Jaskółka i Jaskółeczka pod kierownictwem Diny Chalimonczuk oraz Polski Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” pod kierunkiem Jadwigi i Bogdana Poliszczuków. Dzieci śpiewały pięknie, o tym, że Boże Dziecię zesłało wszystkim radość, życzliwość i ciepło. W festiwalu wzięli udział także dorośli artyści, m.in. soliści z Korostenia i Żytomierza Natalia Zubarewa, Halina Dowbysz, Aleksandr Werbyło oraz Irena Nawojewa, zespoły wokalne „Malwy”, „Lileja”, „Kryształowe Rosy”, Chór Katedralny oraz inni.  Po raz pierwszy na deskach korosteńskiego Pałacu Kultury wystąpił kierowany przez Witalija Samoluka Polski Zespół Wokalny „Rozmaryn” z Chmielnickiego.

Talent wykonawców oceniało jury w składzie: konsul KG RP w Winnicy Urszula Filipkowska, burmistrz Korostenia Wołodymyr Moskalenko, specjalista ds. mniejszości i religii Aleksander Piwowarski, Zasłużeni dla Kultury Polskiej Irena Świtelska i Wiktoria Laskowska-Szczur. Jurorzy docenili wysoki poziom artystyczny zespołów „Dzwoneczki” i „Liłeja” oraz  solistkę Katarzyny Bakalczuk.

Burmistrz Moskalenko wręczył nagrody za zasługi w rozwoju stosunków międzynarodowych. Otrzymali je konsul generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak oraz prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, którzy życzyli zebranym pokoju, siły i wytrwałości w dążeniu do celu oraz dużo uśmiechu z okazji zbliżających się świąt. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy i upominki od winnickiego Konsulatu Generalnego RP, a dla dzieci przygotowano paczki świąteczne ufundowane przez radnego Rady Obwodowej Witalija Naumenkę.


Organizatorzy XI Festiwalu Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie

Festiwal stała się także okazją do odbycia ważnych rozmów. Burmistrz Moskalenko zaprosił gości na spotkanie, podczas którego zapoznał ich z osiągnięciami miasta w zakresie integracji z Unią Europejską. Przy aktywnej współpracy Związku Polaków w Korosteniu w tym roku w miejscowych szkołach wprowadzono zajęcia języka polskiego od I do VI klasy, pomyślnie działa również szkółka sobotnio-niedzielna języka i kultury polskiej.

Organizatorami Festiwalu Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie były: Związek Polaków na Ukrainie w Korosteniu (prezes Wanda Laskowska), Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie i Korosteńska Rada Miejska przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Ogromną pomoc i wsparcie w przygotowaniu tego wydarzenia okazał burmistrz Korostenia Wołodymyr Moskalenko.

Jana Laskowska

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України