Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
I FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH DLA OPOLA
Do Opola warto przyjechać


Ratusz Opolska

Grupa dziennikarzy z Ukrainy, Niemiec, Belgii, Łotwy, Litwy i Białorusi uczestniczyła w I Forum Mediów Polonijnych, które odbyło się w Opolu jesienią 2016 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Opola, Rektora Politechniki Opolskiej i Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Jego głównym inicjatorem i organizatorem było Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne „Polonia-Kresy”.

Opolszczyzna – to region szczególny w aspekcie historycznym i kulturowym, to miejsce na mapie, gdzie przecinają się szlaki komunikacyjne ze wschodu na zachód i z północy na południe, gdzie jak nigdzie indziej przenikają się wzajemnie kultura, język i tradycje wielonarodowościowe, tworząc specyfikę i niepowtarzalność tej ziemi.

Miasto Opole znajduje się w południowo-zachodniej Polsce nad rzeką Odrą. To jedna z historycznych stolic Górnego Śląska i jedno z najstarszych miast w Polsce. Jego nazwa pochodzi od terminu oznaczającego jedną z najstarszych jednostek terytorialnych słowian w Europie Środkowej – tzw. „opola”. Według danych z 2015 r. miasto liczy około 120 tys. mieszkańców, co daje mu 32 miejsce w Polsce pod względem liczby ludności.

Teraz Opole to główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny i administracyjny województwa. Aczkolwiek miasto najbardziej znane jest, jako „Stolica Polskiej Piosenki”, gdzie od 1963 roku corocznie, zwykle w czerwcu, odbywa się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej.

Należy również odnotować, że w mieście jest mnóstwo młodzieży, studentów, którzy przybyli tu z różnych krajów, aby kształcić się na Uniwersytecie i Politechnice Opolskiej, cieszącymi się wysoką renomą, zarówno w kraju, jak i daleko poza jego granicami. Co ciekawe, wielu studentów przyjechało z Ukrainy. Przekonaliśmy się o tym tuż po przyjeździe, wczesnym rankiem, kiedy to na pytanie, jak dostać się do ratusza, dwukrotnie odpowiadano nam po ukraińsku.

Inauguracja

 
Wiceprezes Rady Ministrów RP Jarosław Gowin i Przewodniczący Rady Miasta Opola Marcin Ociepa podczas inauguracji Forum Mediów Polonijnych dla Opola

Inauguracja Forum odbyła się w uroczystej Sali im. Karola Musioła w Urzędzie Miasta Opola i zaszczycił ją swoją obecnością wiceprezes Rady Ministrów RP Jarosław Gowin. Uczestników Forum powitali serdecznie przedstawiciele wszystkich współorganizatorów Forum, w tym: Urzędu Miasta, Uniwersytetu i Politechniki Opolskiej, Naczelnej Organizacji Technicznej, Izby Rzemieślniczej, „KIA” Motors Polska, „Grabówki”, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum Śląska Opolskiego, Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, Teatru im. J. Kochanowskiego, Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich.

Nadmienię, od razu, że zgodnie z programem Forum w toku spotkań odwiedziliśmy wszystkie te organizacje, dogłębnie zapoznając się z ich działalnością.


Koordynator Forum - Krystyna Rostocka – prezes Towarzystwa Polonia-Kresy


Koordynator Forum - prof. Maria Kalczyńska z Politechniki Opolskiej


Koordynator Forum - dr Iwona Sobieraj z Uniwersytetu Opolskiego

Do zebranych zwrócili się również Koordynatorzy Forum: prof. Maria Kalczyńska z Politechniki Opolskiej, dr Iwona Sobieraj z Uniwersytetu Opolskiego oraz Krystyna Rostocka – prezes Towarzystwa „Polonia-Kresy”.

„Trzeba zaznaczyć - zaznaczyła witając gości prof. Maria Kalczyńska - że tegoroczne spotkanie ma na celu promocję miasta Opola, w tym jego środowisk naukowych, kulturalnych, biznesowych jak również nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz wzbudzenie zainteresowania naszymi uczelniami u potencjalnych studentów, młodzieży akademickiej innych krajów. I taką informację chcemy przekazać w świat z pomocą mediów polonijnych, które są naszymi ambasadorami za granicą”.

Po inauguracji w podczas konferencji prasowej odbyła się prezentacja Opola, uczelni opolskich oraz środowisk mediów polonijnych.

 
Media polonijne prezentują swój stan posiadania

Wszyscy goście, którzy przybyli na Forum, przedstawili swoje wydania, blogi, strony internetowe i historie ich powstania. Podzielili się też swoimi osiągnięciami i sukcesami, poruszając jednocześnie zagadnienia nabolałe i problemy, z którymi borykają się wszyscy polonijni dziennikarze, w tym najbardziej palące dotyczące kwestii dofinansowania.

Niezwykle ciekawym i poznawczym stało się omawianie tematu i terminu „Kresy”, wywołując na sali żywą dyskusję.

UCZELNIE OPOLSKIE

Opole to miasto akademickie. 26 tysięcy studentów kształci się na sześciu opolskich uczelniach wyższych.

Politechnika Opolska

Opole – idealne miasto dla studiowania, w tym, jak nas zapewniano, szczególnie na Politechnice Opolskiej, jednej z czołowych uczelni w Opolu, na której studiuje blisko 10 tysięcy studentów. Uczelnia powstała w wyniku przekształcenia działającej od 1966 roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej. W tym roku obchodzi swoje 50-lecie. Kształci studentów na dwudziestu czterech podstawowych kierunkach w formacie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Można tu zgłębiać dyscypliny typowo techniczne, jak budownictwo czy informatykę, ale również administrację, ekonomię, fizjoterapię czy architekturę. Tę bogatą ofertę dopełniają studia podyplomowe oraz szeroki wybór kursów i szkoleń. W jej ramach znajduje się 6 wydziałów oraz Biblioteka Główna i Studium Języków Obcych. Wszechnica posiada też wspaniałe nowoczesne Centrum Sportowe.

Aktualnie Politechnika Opolska w dużym stopniu zajmuje się rekrutacją osób, podejmujących decyzję studiowania na zasadach innych, niż dla obywali polskich, gdzie nie ponoszą oni opłat za naukę na studiach stacjonarnych. (Dotyczy to osób, posiadających polskie pochodzenie i „Kartę Polaka”).

Osoby, które decydują się na podjęcie studiów za zasadach odpłatności - nie posiadając „Karty Polaka”, mają możliwość obniżenia opłaty za studia poprzez weryfikację osobnego podania i na podstawie indywidualnej oceny. Uśredniając, w tym roku kwota ta wynosi około 1000 euro za rok kształcenia.

Obecnie oferta dla cudzoziemców to studiowanie głównie w języku polskim, lecz i (w mniejszym stopniu) także w języku angielskim. Na ten moment największe zainteresowanie studiowaniem w uczelni notuje się na rynku wschodnim, przede wszystkim na Ukrainie, skąd osoby podejmujące studia stanowią 95%.

Uczelnia uczestniczy w różnorodnych promocyjnych imprezach targowych - głównie na Litwie i Łotwie.

W tym roku (w listopadzie i grudniu) duże imprezy targowe zaplanowane są także w trzech miastach na Ukrainie: w Charkowie, Połtawie i Kijowie.


Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania PO aktywnie uczestniczyli w jego prezentacji

Zagraniczne kontakty na zachodzie Europy oparte są przede wszystkim na współpracy z obcokrajowymi uczelniami partnerskimi i dotyczą przyjmowanie na studia osób w ramach programu Erasmus (bezpłatnie i dodatkowo z uposażeniem stypendiów ze środków Unii Europejskiej). Erasmus umożliwia realizację części studiów na zagranicznej uczelni w otoczeniu międzynarodowym, praktykę na zagranicznym przedsiębiorstwie, nawiązanie nowych znajomości czy też poznanie innych kultur.

Wszystkie oferty dla zainteresowanych można znaleźć na stronie internetowej PO: www.po.opole.pl


W laboratorium robotyki, robotów humanoidalnych na Wydziale Elektrotechniki PO

Gospodarze Politechniki zaprosili nas na Wydział Elektrotechniki PO, gdzie wielkie zainteresowanie wywołało laboratorium robotyki, robotów humanoidalnych oraz laboratorium konwersji energii, techniki wysokich napięć, gdzie naocznie widzieliśmy maszynę „do eksperymentów z piorunami”. W jednej z sal powitał nas „żywy” robot, z którym można było nawet porozmawiać (co prawda jak na razie tylko po angielsku). 


„My jesteśmy potrzebni przemysłowi – pokaźna liczba inwestorów zainwestowała w Opolu właśnie dzięki współpracy z Politechniką Opolską” - rektor PO prof. dr hab. inż. Mark Tukiendorf

Wielce ciekawym i pożytecznym było spotkanie przy lunchu z rektorem PO prof. dr hab. inż. Markiem Tukiendorfem, w toku którego mieliśmy możliwość ożywionej konwersacji na temat kierunków kształcenia oraz warunków podjęcia studiów dla cudzoziemców i osób z Kartą Polaka.

Uniwersytet Opolski

Zwiedzając Opole,  tuż za kościołem Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha ujrzeliśmy nową siedzibę Uniwersytetu Opolskiego, wokół którego, w tzw. Ogrodzie Klimatycznym zebrano mnóstwo rzeźb, uwieczniających takie osobistości, jak Agnieszka Osiecka, Czesław Niemen czy Marek Grechuta. Tu można było nawet posiedzieć i zaśpiewać coś w trio na oryginalnej ławeczce pomiędzy z Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim z „Kabaretu Starszych Panów.


Ławeczka Starszych Panów w Ogrodzie Klimatycznym Uniwersytetu

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku, a zatem jest to młoda uczelnia, ma zaledwie 22 lata i stoi na podwalinach Wyższej Szkoły Pedagogicznej (założonej 72 lata temu).

Fama głosi, że jest to świetny wybór dla studiów.  Oto niektóre fakty, świadczące o tym, że warto wybrać właśnie Uniwersytet w Opolu dla zaspokojenia swych oczekiwań w gruntownym wykształceniu.


Rektorat Uniwersytetu Opolskiego

Jest tu osiem dużych wydziałów - od nauk społecznych po nauki ścisłe, biologiczne. Nie jest to uczelnia olbrzymia, ale i niemała, gdyż liczy ponad 10 tysięcy studentów. Uniwersytet, przede wszystkim, dysponuje ogromnym potencjałem naukowym i utytułowaną kadrą pedagogiczną oraz wielością specjalistycznych pracowni, laboratoriów, centrów informacyjnych i medialnych. Istotnym momentem w nauczaniu i przywilejem studiowania w niewielkich uczelniach jest możliwość kontaktu z wykładowcą, kiedy w audytorium znajduje się 10-15 studentów. Z przebogatej listy kierunków (obecnie jest ich 50) każdy może wybrać coś indywidualnego dla siebie ze 150 specjalności. Dla przyjezdnych są także akademiki, zdolne pomieścić 1800 studentów.

Obok klasycznych przedmiotów, takich jak matematyka, fizyka, filozofia pojawiły się także nowe innowacyjne możliwości studiowania: na przykład od miesiąca można studiować na biotechnologii i zaawansowanej technologii medycznej na bazie wydziału chemii, co jest unikatowym w skali polskiej. Można także studiować pedagogikę przedszkolną z językiem angielskim.

Uczelnia stale poszerza i urozmaica ofertę edukacyjną, nawiązuje współpracę z ośrodkami naukowymi oraz biznesem w kraju i za granicą, prowadzi studia dualne (teoria na uniwersytecie, płatna praktyka w biznesie), wysyła swych studentów na zagraniczne praktyki oraz wymiany (program Erasmus), funduje im stypendia, daje możliwość realizować swoje pasje w strukturach samorządu studenckiego, kołach naukowych oraz w obszarze kultury, rozrywki i sportu.

Chlubą Uczelni jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, będącą największą biblioteką naukową na Opolszczyźnie. Zbiory biblioteczne liczą ponad 900 000 woluminów książek, czasopism i wydań specjalnych. Biblioteka oferuje dostęp do książek i czasopism zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. W skład uniwersyteckiej sieci bibliotecznej wchodzi jedenaście bibliotek specjalistycznych.

Rektorem UO jest prof. dr hab. Marek Masnyk – historyk, specjalizujący się w historii Śląska i historii najnowszej, profesor nauk humanistycznych.

Debata „Media dla młodych”

Redaktorzy mediów polonijnych w auli Collegium Civitas Instytutu Socjologii UO uczestniczyli w debacie „Media dla młodych”, w której także wzięli udział przedstawiciele mediów studenckich (Gazeta Studencka, TV SETA, Radio Sygnały) oraz badacze Polonii i mediów polonijnych: prorektor Uniwersytetu ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. UO dr hab. Janusz Henryk Dorobisz, dyrektor Instytutu Socjologii prof. UO dr hab. Anna Śliz. Moderatorami debaty byli studenci z Koła Socjologów: Laura Cybulska i Marcin Deutschmann.

Konferencję prowadziła z-ca dyrektora Instytutu Socjologii dr Iwona Sobieraj.

Przeprowadzono prezentację mediów uniwersyteckich, w tym „Gazety Studenckiej”, która informuje, komentuje i relacjonuje wydarzenia, związane ze środowiskiem akademickim w Opolu.

W toku spotkania wynikła ożywiona dyskusja o tym, jakich mediów potrzebuje dziś młodzież, w tym także młodzież polonijna za granicą. Odpowiadano na pytania: czy w dobie globalizacji i rozwoju Internetu – tradycyjne media są wciąż potrzebne; czego od mediów oczekują młodzi i jak redakcje reagują na te potrzeby; jak transformują się współczesne media i jakie role pełnią wobec młodzieży w kraju i zagranicą.


Prorektor UO ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak przywitała uczestników debat, życząc owocnej pracy


W toku spotkania wynikła ożywiona dyskusja na temat, jakich mediów potrzebuje dziś młodzież

Przedstawiciele mediów polonijnych podzielili się swoim doświadczeniem i swoimi problemami. Został też poruszony temat problemu udziału młodego pokolenia w funkcjonowaniu mediów drukowanych: gazet i czasopism oraz w jaki sposób zachęcać młodzież do pożytecznej współpracy.

Wszystkie oferty zainteresowani mogą znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego: www.uni.opole.pl

Instytut Konfucjusza


Podczas wizyty do Instytutu Konfucjusza

W ramach zwiedzania Politechniki Opolskiej zaproszono nas zapoznać się z Centrum Współpracy Polska-Chiny – Instytutem Konfucjusza, gdzie uchylono nam rąbka tajemnicy odnośnie właściwego przygotowania niepowtarzalnie smacznej i aromatycznej chińskiej herbaty, której wszyscy jesteśmy wielkimi amatorami.

Instytut Konfucjusza to instytucja pożytku publicznego, której misją jest promowanie języka i kultury chińskiej. Instytut działa nie tylko na rzecz uczelni, ale całej społeczności regionu. Opolski ośrodek jest jedną z 200 tego typu placówek na świecie, stowarzyszonych w międzynarodowej sieci, których siedziba główna – Hanban (Biuro Międzynarodowej Rady Języka Chińskiego) mieści się w Pekinie.


Konfucjusz był przesławnym chińskim myślicielem, nauczycielem i filozofem, którego nauczanie i filozofia wywarły głęboki wpływ na chińską, koreańską, japońską i wietnamską mentalność oraz styl życia. Nadanie Instytutowi imienia Konfucjusza wskazuje na głębię myśli oraz długowieczność chińskiej kultury, tradycji i języka, którą Instytut promuje.

Instytut Konfucjusza w Opolu ma na celu poszerzanie więzów akademickich, gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską a Chinami.

Program kulturalny I Forum Media Polonijnych

Organizatorzy Forum przygotowali nam niezwykle nasycony program kulturalny, który przewidywał spotkanie przy kawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, zwiedzanie wystawy „Impresje kresowe 2016”, wizytę w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej oraz obszerny pokaz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tu warto dodać, że jest to prawdopodobnie najpiękniejsza miejska biblioteka publiczna w Polsce! Oddany do użytku w 2011 roku budynek był wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich konkursach architektonicznych – nowoczesny, ale idealnie wkomponowany w zieleń i otoczenie historycznego centrum miasta. Odbywają się tu spotkania z ludźmi kultury i literatury, wieczorki, pogadanki, wystawy, konkursy i ogólnopolskie akcje, czyli jest miejscem, gdzie zawsze tętni życie.

Opole jest miastem wielu muzeum, większość których oczywiście odwiedziliśmy, w tym Muzeum Śląska Opolskiego (instytucja z ponad 100-letnią tradycją) oraz Muzeum Polskiej Piosenki, do którego nie można było nie zawitać, będąc w stolicy polskiej piosenki. Placówka ta powstała w skarpie pod opolskim amfiteatrem. Ma dwa poziomy i pomyślana została jako nowoczesna, multimedialna jednostka, w której zmontowano muzyczne ściany z dotykowymi ekranami, dzięki którym można poznać historię polskiej piosenki, a także zdjęcia, biogramy artystów czy teledyski. Muzeum ma nie tylko ogromny zbiór pamiątek z festiwalów, ale również jest placówką, która dba o edukację muzyczną najmłodszych.


Muzeum Śląska Opolskiego


Nasi polonijni dziennikarze w jednej z sal Muzeum Polskiej Piosenki

Ciekawym było spotkanie z instytucjami biznesu: Naczelną Organizacją Techniczną, Izbą Rzemieślniczą, gdzie uczestniczyliśmy w prezentacji „Nauka-biznes” oraz w panelu dyskusyjnym.

Ważnym i interesującym momentem programu było spotkanie z artystami Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Jeden z wieczorów spędziliśmy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego, gdzie oglądaliśmy nowoczesny spektakl pt. „Kłamstwo”. Jeszcze dwa ciekawe wieczory wypełniły nam spotkania autorskie: z poetą Romualdem Mieczkowskim z Litwy (redaktorem naczelnym czasopisma „Znad Wilii”) oraz poetką i pisarką Leokadią Komaiszko z Belgii (redaktorką naczelną czasopisma „Listy z daleka”).


Wizyta do Radio Opole

Oczywiście, że dla nas, dziennikarzy, bardzo ciekawym i pożytecznym było też spotkanie z opolskimi mass mediami, gdzie wymieniliśmy się doświadczeniami z dziennikarzami z Polski i dowiedzieliśmy się jak funkcjonują w tym mieście media, w tym i Radio Opole, gdzie opowiedziano nam o historii jego powstania, pokazano warunki funkcjonowania Można tylko pozazdrościć takiemu wspaniałemu nowoczesnemu oprogramowani studia.

Na zakończenie powiem, że zakochaliśmy się w tym pięknym mieście przyjaznych ludzi, społeczności otwartej i obytej w szeroko pojętej wielokulturowości.

I, bez wątpienia dodam, że do Opola warto przyjechać, żeby zobaczyć to wszystko na własne oczy!

Andżelika PŁAKSINA
(Zdjęcia autora)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України