Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
W otwartym gronie
Wśród nocnej ciszy…


Uczestników tradycyjnego spotkania opłatkowego zorganizowanego przez
Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „KRYNICA” przywitał Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasz Dederko

Na Kolędę i Spotkanie Opłatkowe, epigrafem do którego wybrano pierwsze słowa niezrównanej XVIII wiecznej kolędy „Wśród nocnej ciszy” (którą to dziś najczęściej rozpoczynają pasterkę) 28 grudnia zaprosiło wszystkich chętnych Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „KRYNICA” na Ukrainie oraz gospodarz wieczoru Wadim Szypulin - dyrektor Państwowego Muzeum Medycyny Ukrainy.


Organizator spotkania i prowadzący wieczór - prezes PUSKO „Krynica” Stefan Wieloch zaprosił ojców Sławomira Wartalskiego i Jana Dudka do odmówienia modlitwy i pobłogosławienia opłatka

Było ono okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Magiczną atmosferę wieczoru w dużej mierze stworzyły występy Reprezentacyjnego Zespołu Instrumentalnego Związku Polaków Makarowa pod kierownictwem Olgi Kuźmenko (koncertmistrz Michał Kuźmenko) złożonego z niezwykle  utalentowanych słuchaczy Dziecięcej Szkoły Muzycznej.


Młodziutkie skrzypaczki - połączenie siły twórczej ze zdolnością wykonawczą

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Konsul Generalny RP w Kijowie Tomasz Dederko, który w serdecznych słowach pozdrowił obecnych, a młodym artystom wręczył świąteczne upominki.

Ujmujące okazjonalne życzenia złożył też prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz.

Po wspólnie zaśpiewanych kolędach uczestnicy spotkania pełni życzliwości i serdeczności łamali się opłatkiem i składali sobie najlepsze życzenia.

Następnie wszyscy wspólnie biesiadowali przy tradycyjnym poczęstunku rozmawiając na mniej lub bardziej poważne tematy, ale w duchu umocnienia, pogłębienia się w tym, co dobre, słuszne i właściwe.

Informacja własna
(Zdjęcia Sergiusz Łukasz)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України