Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Arcydzieła sztuki
Kolekcja Czartoryskich własnością państwa


„Dama z gronostajem” autorstwa Leonarda da Vinci

Kolekcja Książąt Czartoryskich stała się własnością narodu polskiego. 29 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie, Piotr Gliński, Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działając w imieniu Skarbu Państwa, podpisał umowę z ks. Adamem Karolem Czartoryskim i Fundacją Książąt Czartoryskich.

Umowa dotyczy zakupu zbiorów Książąt Czartoryskich i związanych z nimi nieruchomości, a także roszczeń wobec tych ruchomych dóbr kultury wchodzących w skład kolekcji, które zostały utracone podczas II wojny światowej. Negocjacje pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej a ks. Adamem Karolem Czartoryskim, założycielem Fundacji Książąt Czartoryskich i przewodniczącym jej Rady trwały kilka miesięcy.

Jak informuje resort kultury, kolekcja liczy łącznie 86 tys. obiektów muzealnych, a poza ogólnie znanymi dziełami sztuki, są to m.in. buławy hetmańskie, trofea wiedeńskie, pamiątki po Tadeuszu Kościuszce, generale Kniaziewiczu, maska pośmiertna Chopina oraz 250 tys. obiektów bibliotecznych: książek, starodruków i rękopisów. Wśród nich bezcenne dla dziedzictwa kulturowego Polski i zbiorów muzealnych obiekty takie jak: akt unii polsko-litewskiej w Horodle (1413), akt hołdu pruskiego (1525) czy rękopisy „Kronik” Jana Długosza.

Najwięcej emocji budzi malarska część kolekcji. Znajdują się w niej tysiące dzieł sztuki światowej klasy, m.in. o „Dama z gronostajem” autorstwa Leonarda da Vinci i „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta, „Polonia – Rok 1863” Jana Matejki, rysunki i szkice autorstwa Rembrandta oraz Renoir’a, ryciny Albrechta Dürera.

Dokonanie zakupu możliwe było dzięki decyzji parlamentu, który przyjął poprawkę do ustawy budżetowej na 2016 rok umożliwiającą utworzenie specjalnej rezerwy na zakup dóbr kultury o szczególnym znaczeniu. Jak podaje resort, „kwota transakcji, opiewająca na równowartość stu milionów euro, jest znacząco niższa od rynkowej ceny kolekcji, lecz Książę Adam Karol Czartoryski, wypełniając wolę Księżnej Izabeli i pamiętając o słowach zawartych w Testamencie Politycznym Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego: …aby każdy zachował się i ważył sumiennie, czy dla Ojczyzny robi wszystko, co robić może na swoim stanowisku, przyjmując ofertę rządu polskiego i regulując tym samym definitywnie status bezcennych dla Polaków zbiorów., wpisał się w długą i piękną tradycję zasług rodu Czartoryskich dla Rzeczypospolitej”.

Nabyte zbiory mają trafić do Muzeum Narodowego w Krakowie.

PAP

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України