Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Lekcja historii
W KRZYWYM ROGU O POLSCE

Ukraina i Polska mają bardzo bogatą wspólną historię, która mieści nie tylko takie smutne karty, jak na przykład Wołyń czy akcja „Wisła”, ale też takie wspaniałe, jak wyprawa na Moskwę, obrona Wiednia czy bitwa chocimska. O tych wspólnych wydarzeniach powinno się mówić nie tylko na poziomie Instytutu Pamięci Narodowej, ale też na szkolnych lekcjach historii, przecież, jak powiedział Józef Piłsudski „Kto nie pamięta i nie czci swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawa do przyszłości”.

W realizacji tej myśli w końcu stycznia kierownik klubu europejskiego gimnazjum Nr 95 w Krzywym Rogu pani Wiktoria Hołowata zaprosiła na lekcję historii przedstawiciela Związku Polaków Krzywego Rogu „Ojczyzna” pana Oleksego Kazakowa. Lekcja odbywała się w klasie 9-B, a tematem były stosunki polsko-ukraińskie, zwłaszcza w czasie powstania listopadowego 1830 roku. Ale rozmowa tematycznie rozpoczęła się od czasów Rusi Kijowskiej i zakończyła się spostrzeżeniami z dnia dzisiejszego.

W sumie spotkanie odbyło się w formie dialogu w miłej, koleżeńskiej atmosferze i stało się źródłem wiedzy, którą trudno znaleźć w zwykłym podręczniku. W procesie zastosowane takie metody, jak problemowo-krytyczna, literacka (recytacja fragmentu poematu T. Szewczenki „Hajdamaki”, obejrzenie filmu „Ogniem i mieczem”) poszukiwawcza (praca ze źródłami) kartograficzna (praca z mapami).

Wysoką aktywnością spisali się tacy uczniowie: Władysław Tyżbiriak, Władysław Sołowjow, Hanna Klimanowa, Oleksy Smirnow, Oksana Sołomko, Bohdan Sucharow, Maria Sarapina. Zaznaczeni uczniowie m. in. dokładnie wymienili przyczyny wybuchu i upadku powstania listopadowego, demonstrując zdolność do analizy.

Informacja na lekcji była podawana w tak ciekawy sposób, że czas minął niezauważalnie. Dzieciaki były zachwycone i nie chciały rozstawać się z ciekawym współrozmówcą.

Autorzy relacji: Lubow Markowicz – nauczycielka historii, Wiktoria Hołowata – kierownik Klubu Europejskiego przy Gimnazjum nr 91, Oksana Sołomko, Maria Sarapina – uczennice klasy 9-B.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України