Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Kolejne Centrum Polsko-Ukraińskie w Kijowie
Razem będziemy silniejsi wobec uśmierzenia cierpień


Akt otwarcia
Polsko-Ukraińskiego Centrum Współpracy Naukowo-Kulturalnej. Wstęgę przecinają: z-ca ambasadora RP na Ukrainie minister Rafał Wolski, pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, rektor Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca prof. dr hab. Kateryna Amosowa. Kijów, 1 marca 2017 r.

W pierwszy dzień meteorologicznej wiosny w Sali Konferencyjnej Rektoratu Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Ołeksandra Bohomolca w Kijowie zebrali się wykładowcy i pracownicy uczelni medycznych Ukrainy i Polski na ceremonię otwarcia Polsko-Ukraińskiego Centrum Współpracy Naukowo-Kulturalnej.

Zebranych, w tym gości przybyłych tu z uczelni medycznych Krakowa i Warszawy, w serdecznych słowach powitała Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Kateryna Amosowa, a zatem pokrótce przedstawiła zebranym historię kijowskiej uczelni, przytaczając długą listę nazwisk Polaków, którzy wykładali lub uczyli się w kijowskim uniwersytecie.


W gronie profesorów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
inicjator projektu kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie Emilia Jasiuk i kurator Polsko-Ukraińskiego Centrum Współpracy Naukowo-Kulturalnej Maria Kuzniecowa (L)

Pani Rektor zaznaczyła, iż Centrum daje nadzieję na rozwijanie wielu kierunków współpracy w dziedzinie dydaktyki medycznej, badań naukowych, a także wymiany kadry dydaktyczno-naukowej i studentów, w celu zapoznania się z obustronnymi osiągnięciami naukowymi, aktualnie prowadzonymi badaniami, systemem organizacji opieki zdrowotnej wraz z codzienną praktyką medyczną.

„Cieszę się – powiedział z-ca ambasadora RP na Ukrainie minister Rafał Wolski – że dzięki obopólnym staraniom zakładamy tu Polsko-Ukraińskie Centrum Współpracy Naukowo-Kulturalnej, co jest swoistą kulminacją trwających już od wielu lat polsko-ukraińskich kontaktów w waszej uczelni, które to od dziś kontynuowane będą w nowym wymiarze i na nowej płaszczyźnie organizacyjnej”.


Foto-op z gośćmi honorowymi tuż po otwarciu Centrum

Profesor Beata Tobiasz-Adamczyk - pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego m.in. zaproponowała ukraińskiej uczelni wymianę studentów. Jej zdaniem obie uczelnie mogą również otworzyć wspólne studia doktoranckie. Uniwersytet Jagielloński gotów jest też pomóc Uniwersytetowi im. O. Bohomolca we wdrożeniu nowoczesnych, dobrze rozwiniętych w Polsce, metod edukacji.  

„Powołane dziś Centrum – powiedział dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof. dr hab. Henryk Sobczuk – to kolejne miejsce. w którym będzie się ogniskować polsko-ukraińska współpraca. Jednym z tych miejsc jest przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk, które działa na rzecz wymiany naukowej w różnych dziedzinach, w tym i naukowej. Wspieraliśmy i organizowaliśmy wspólnie konferencje dotyczące, na przykład psychologii. W sytuacji, gdy w Ukrainie trwa wojna pomoc psychologiczna dla wracających z frontu jest niesłychanie potrzebna. Polscy specjaliści, którzy mają doświadczenie z żołnierzami wracającymi z Iraku i z Afganistanu, już w 2015 roku podzielili się swoimi doświadczeniami, prowadząc warsztaty dla ukraińskich psychologów i psychiatrów, którzy w liczbie ok. 60 osób uczestniczyli w takim przedsięwzięciu.


Dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof. dr hab. Henryk Sobczuk w rozmowie z rektorem kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Kateryną Amosową (P)  i
prof. krakowskiego Collegium Medicum Beatą Tobiasz-Adamczyk (L)

Henryk Sobczuk przypominając też, że nauki medyczne również wchodzą w zakres działalności PAN, zaprosił wszystkich inicjatorów nowych idei w relacjach polsko-ukraińskich do kontaktów z przedstawicielstwem PAN w Kijowie.

O wieloletnich powiązaniach znanych osobistości świata medycyny, instytucji medycznych Kijowa –Wilna – Krakowa i Warszawy, o aktualnej współpracy w tym obszarze opowiedział założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie, członek ZG Związku Polaków na Ukrainie prof. dr hab. Anatol Święcicki - kierownik Katedry Medycyny Wewnętrznej nr 3 Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca.


Przemawia prof. dr hab. Anatol Święcicki - kierownik Katedry Medycyny Wewnętrznej nr 3 im. O. Bohomolca, wieloletni działacz ZPU,
redaktor popularnego internetowego źródła wiedzy dla lekarzy http://www.mp.pl/empendium/

„Dzisiejsze wydarzenie ma wielkie znaczenie dla naszej uczelni i dla reprezentowanych tu uczelni medycznych Polski i mam nadzieję, iż ta współpraca pomiędzy naszymi uniwersytetami, pomiędzy lekarzami i studentami Ukrainy i Polski będzie skuteczną i, co najważniejsze, korzystną dla obydwu stron” – podkreślił prof. Święcicki.

Centrum współpracy to nie pierwsza w tym resorcie inicjatywa w Kijowie. Od ubiegłego roku w murach Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy działa Polska Biblioteka Medyczna, jedna z trzech bibliotek polskich na świecie, o czym opowiedziała zastępczyni Dyrektora Generalnego biblioteki Aurelia Wid’ma.


Uczestnicy uroczystości na przyjęciu w Ambasadzie RP w Kijowie

Przed zaproszeniem do ceremonii otwarcia placówki prof. Ołesia Łynowyc’ka - prorektor ds. międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca złożyła podziękowania wszystkim, którzy z ukraińskiej i polskiej strony przyczynili się do powstania Centrum, akcentując szczególne zaangażowanie w sprawę realizacji projektu prof. Kazimierza Niemczyka, kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak też jednej z głównych inicjatorek projektu - kierownika Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie Emilii Jasiuk, oraz dyrektora Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof. dr hab. Henryka Sobczaka.

Stanisław PANTELUK
(Zdjęcia: W. Nehrebecki i A. Płaksina)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України