Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Z życia ośrodków
JEST TAKA SZKOŁA W KOŁOMYI

Polska Szkoła Sobotnia im. Stanisława Vincenza,  funkcjonująca przy Towarzystwie Kultury Polskiej „Pokucie" w przykarpackiej Kołomyi, wiosną obchodzi solidny jubileusz – 20-lecie swego istnienia.

A zaczęło się od tego, że pani Stanisława Kołusenko, prezes TKP „Pokucie” razem z kilkoma inicjatorami włożyli moc starań, aby znaleźć odpowiednią placówkę, utworzyć bazę materialną, a najbardziej chodziło nam o to, żeby nie zaniknęły tradycje, kultura, słowo polskie  w tak bogatym historycznie, pięknym mieście nad Prutem.

 Za ten okres osiągnięto niemało. Dzieci z polskich i mieszanych rodzin, weszły na drogę opanowania nie tylko języka polskiego, ale i głębszej znajomości z piosenkami i tańcami ludowymi, poprzez uczestnictwo w chórze i szkolnym zespole tanecznym „Kwiaty Pokucia”. Często dobrym bodźcem ku temu były wyjazdy, wycieczki do Polski a potem dla niektórych nawet studia.

Uczniowie szkoły sprzątali zabytkowy cmentarz, prowadzili różnorakie imprezy, świętowali szczególne daty. Ten edukacyjny zakład społeczny znany jest w Polsce z udziału w festiwalach, konkursach, gdzie zdobywał zasłużone nagrody, odbierał gromkie brawa za swoje oryginalne występy.

 W ciągu tych dwudziestu lat podjęto wiele interesujących przedsięwzięć powiązanych tematycznie ze współpracą międzynarodową.

 Aktualnie jednym z dobrych tego przykładów jest stały związek i przyjaźń z Rotary KLUB z Zamościa. Dodam, że celem Rotary jest wspieranie i umacnianie ideałów będących podstawą godnych  i  wartościowych przedsięwzięć skierowanych na rozwój bezpośrednich kontaktów międzynarodowych, jak też okazaniu pomocy. 

 Podczas drugich już, z kolei, odwiedzin Kołomyi szanowni rotarianie obdarowali szkołę  książkami i niezbędnymi do nauki w języku polskim pomocami dydaktycznymi. Starszym osobom z TPK „Pokucie” sprezentowano ciepłe koce, ubrania, chemikalia i artykuły pierwszej pomocy.

A w rozmowie, po artystycznym występie dzieci, prezydent klubu Bogdan Szymański podkreślił: „Ten występ był niesamowity. Dzięki drogie dzieciaki”. Tego roku grupa uczniów z Kołomyi będzie gościć w Zamościu.

Przypomnę, że w tym roku w Polskiej Szkole Sobotniej im. Stanisława Vincenza naukę pobiera 129 dzieci, w wieku od 7 do 17 lat. Są tu też dwie grupy  osób starszych, mających podstawy dla otrzymanie Karty Polaka.  Z wielkim poświęceniem pracują nauczycielki polskiego: wolontariuszka z Warszawy - Ewa Gładka, kołomyjanka z urodzenia, która  przyjechała z Polski, Luiza Matijczyk, jak też kierowniczki chóru i zespołu tanecznego Marjana Jakubiw i Oksana Reznyk.

 Mamy nadzieję, że w przyszłości te dzieci z grodu perły Przykarpacia Kołomyi zostaną ambasadorami polskości  w Ukrainie. I zapewne większość z nich odegra istotną rolę w procesie pojednania naszych narodów, tak blisko powiązanych ze sobą.

Roman WORONA
(dziennikarz,  voronari@gmail.com )

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України