Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Nasze sprawy
Pokongresowe postanowienia

W dniu 18 marca br. w siedzibie ZPU w Kijowie (ul. I. Franki 40 B) odbyło pierwsze po VIII Kongresie posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy pod przewodnictwem prezesa ZPU Antoniego Stefanowicza. Zgodnie z porządkiem dnia omówiono szereg ważnych zagadnień.

Na wstępie Prezes ZPU zreferował stan spraw w organizacji w okresie pokongresowym.

Poinformował o zarejestrowaniu zmian do Statutu ZPU przyjętych na VIII Kongresie. Jako organizacja nie czerpiąca zysków ze swej działalności została ona wpisana do nowego rejestru niezarobkowych organizacji pozarządowych, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów Ukrainy nr 440 z dnia ​13.07.2016 r.

Następnie Helena Chomenko powiadomiła zebranych o przyjętej niedawno prolongacji terminu przerejestrowania zmian do statutów organizacji zrzeszonych w Związku, celem uzyskania statusu organizacji użytku publicznego (non profit) do dnia 1 lipca 2017 roku, zgodnie z nowelizacją kodeksu podatkowego Ukrainy.

A. Stefanowicz przypominając, iż zmiany te należy zatwierdzić postanowieniami ZG lub prezesa ZPU, zasugerował prezesom organizacji uzyskać, co do tego, szczegółowe informacje w instancjach regionalnych lub miejskich Departamentu Sprawiedliwości, w miejscach rejestracji organizacji i zakończyć przerejestrowanie do dnia 01.06.2017 r..

Wśród rozważanych tematów nie pominięto omówieniem zmiany w procedurze przyznawania Karty Polaka. Prezes ZPU powiedział, że zgodnie z poprawkami do ustawy o Karcie Polaka, przyjętymi przez polski Sejm 01.09.2016 r., zwiększono wymagania wobec zaświadczeń rekomendacyjnych. Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie udostępnił wzorzec charakterystyki dla kandydata do Karty Polaka (dostępny na stronie internetowej ZPU).

Wśród przykładowych - wymogą obowiązkową jest umieszczenie informacji na temat polskiego pochodzenia oraz opis konkretnych działań kandydata (organizacja przedsięwzięć itp.) promujących język i kulturę polską na Ukrainie.  W wystąpieniach podkreślano doraźną potrzebę zaostrzenie wymagań dotyczących podniesienia odpowiedzialności osób opiniujących status aplikantów Karty Polaka.

Omawiając drogi uaktywnienia pracy pionu kierowniczego ZPU Antoni Stefanowicz zaproponował wybrać ze składu Zarządu Głównego  wiceprezesów, którzy zdolni byliby koordynować pracę lokalnych ośrodków ZPU, znajdujących się na obszarach podlegających konkretnym okręgom konsularnym RP. Jego zdaniem, wiceprezesowie będą mieć wtedy odpowiedni status dla reprezentatywnej współpracy z władzami lokalnymi i będą tam godnie, w imieniu Prezesa, przedstawiać ZPU.

Po niedługiej dyskusji, w toku której zaproponowano rozszerzenie składu Prezydium ZPU (Stefan Wieloch), wysunięto konkretne propozycje personalne.

W wyniku omówienia nazwanych kandydatów i głosowania, na stanowisko pierwszego wiceprezesa Związku Polaków na Ukrainie wybrano Aleksandra Stefanowicza.

Wiceprezesami ZPU wybrano: Helenę Chomenko z Białej Cerkwi, Natalię Szumlańską z Żytomierza, Olgę Pawluk z Zaporoża.

Do składu Prezydium ZPU, oprócz prezesa i wiceprezesów, weszli: Arseniusz Milewski, Wadym Pokidko, Stefan Wieloch, Jerzy Sokalski, Iwanna Cerkowniak (sekretarz).

Zgodnie z porządkiem dziennym posiedzenia poruszono też kwestie związane z działalnością organizacji polskich, funkcjonujących na tymczasowo okupowanym obszarze Ukrainy, w szczególności sprawę wniosków zgłoszonych z tych regionów o przyznanie Karty Polaka.  Przeważyła opinia, aby dokładniej zbadać ich obecny status, zaś przesłane umotywowanie aplikantów do KP uznano za niedopracowane.

Prezes Antoni Stefanowicz przedstawiając sytuację dotyczącą finansowania zaplanowanych przedsięwzięć przypomniał wszystkim, że zgodnie z obowiązującym Statutem członkowie organizacji zrzeszonych w ZPU zobowiązani są spłacać składki członkowskie w oparciu o postanowienia władz lokalnych organizacji.

„Składki członkowskie – podkreślał - powinny być gromadzone i częściowo przemieszczane (wraz z darowiznami) na konto ZPU. Te fundusze są szczególnie potrzebne do utrzymania centralnego biura ZPU, gdyż realnie nie otrzymujemy środków od strony ukraińskiej, a pomoc finansowa od organizacji pozarządowych w Polsce (tradycyjnie, niestety już) nadchodzi, dopiero pod koniec pierwszej połowy roku”. Przeważająca większość zgodziła się z poprzednią decyzją ZG ZPU, aby część zebranych składek członkowskich przesyłać do centrum.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України