Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Pisarz z epoki żaglowców
Josepha Conrada koncepcja Europy


„Conrad wypromował polskość na skalę światową…” - wykład prowadzi prof. dr hab. Wiesław Krajka - kierownik Zakładu Studiów Konradoznawczych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (asystuje mu prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka z Instytutu Filologii Polskiej UMCS)

W związku z obchodami Roku Josepha Conrada w Bibliotece im. Adama Mickiewicza w Kijowie odbył się wykład profesora Wiesława Krajki pod tytułem „Josepha Conrada koncepcja Europy”.

Współorganizowany przez Referat ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie wykład został wygłoszony 26 marca dla przedstawicieli środowisk polonijnych z Kijowskiego Okręgu Konsularnego.

Pan Profesor Wiesław Krajka, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego,  specjalista w dziedzinie badań nad twórczością Josepha Conrada i jej polskich kontekstów, przybliżył zaproszonym postać światowej sławy pisarza. Przyjęty z dużym zainteresowaniem wykład pozwolił zapoznać się z polskimi aspektami twórczości Josepha Conrada, jego zaangażowaniem w kwestię odzyskania niepodległości przez Polskę oraz koncepcjami wolnej, opartej na wspólnocie narodów Europy.


Autor wykładu i jego główny organizator radca Emilia Jasiuk, przekazali na ręce dyrektora biblioteki im. A.
Mickiewicza Tetjany Jewchomiszcz i prezes Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Ireny Gilowej tomy rozpraw naukowych, dotyczących literatury J. Conrada pióra W. Krajki

Po wykładzie odbyła się dyskusja, podczas której zgromadzeni goście mieli okazję zadać pytania dotyczące twórczości i życia Josepha Conrada. Ambasadę RP w Kijowie reprezentowały Emilia Jasiuk (Radca ds. współpracy naukowo-oświatowej) oraz Klaudia Pieszczoch (Attaché konsularny).

Józef Teodor Konrad Korzeniowski był synem polskich patriotów, zesłańców syberyjskich, pisarzem zasłużonym dla kultury polskiej i światowej. Dzięki swojemu dorobkowi literackiemu zajmuje on niekwestionowaną pozycję klasyka literatury nowoczesnej, który zmienił oblicze prozy powieściowej. Podejmowanie tematów ważnych dla starego kontynentu czyni go pisarzem uniwersalnym, który nakreślił wizję „Europy bez granic”, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między narodami Europy. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła na zawsze weszły do kanonu lektur.

W 2017 r. mija 160-lecie urodzin pisarza i niebawem na naszych łamach szerzej przedstawimy powstający pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada, który najpiękniej opisał „epokę romantycznych żaglowców”, porażkę „misji cywilizacyjnej” białego człowieka, czy też konfrontację bezdusznej rosyjskiej autokracji z niemniej okrutną rosyjską rewolucją.

SERVISAMB

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України