Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
IV etap ІІІ Olimpiady
Finał sprawdzianów wiedzy w Gródku Podolskim


Uczestnicy zmagań finałowych Olimpiady

29 marca w auli szkoły Gródka Podolskiego, jedynej na Podolu szkoły języka polskiego, odbyło się uroczyste zakończenie IV etapu III Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury. Przypomnijmy, że ubiegłoroczna II Olimpiada miała miejsce w podlwowskich Brzuchowicach.

Wśród zmagających się o laury najelokwentniejszych znaleźli się zwycięzcy lokalnych eliminacji w olimpiadach z języka polskiego, młodzież szkolna z klas 9-11, ale też słuchacze sobotnio-niedzielnych szkółek języka polskiego.

Reprezentowali oni 11 regionów Ukrainy, a mianowicie obwody: winnicki, wołyński, dniepropietrowski, żytomierski, iwano-frankiwski, kijowski, kirowogradzki, rówieński, chmielnicki, lwowski, odeski oraz stolicę – Kijów.


Adam Chłopek - prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, dyrektor Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej i Maria Zielińska -metodyk Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej

Dla wielu z nich udział w Olimpiadzie to ważny sprawdzian przed maturą i egzaminami na studia w Polsce, zaś dla najlepszych szansa na rządowe stypendium i indeks polskich uczelni.

Organizatorami Olimpiady byli: Ministerstwo Oświaty Ukrainy, Departament Oświaty i Nauki Chmielnickiej Administracji Obwodowej, Chmielnicki Instytut Oświaty Podyplomowej oraz wydział oświaty Gródeckiej Administracji Rejonowej. Olimpiada odbyła się przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie, KG RP w Winnicy i Lwowie, Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie, Fundacji „Wolność i Demokracja”, Instytutu Nauk Teologicznych w Gródku i NGO „Za konkretne sprawy.”.

Gródeckie eliminacje finałowe odbyły się w ramach dwóch etapów, po cztery godziny każdy.


Departament Edukacji i Nauki Chmielnickiej Obwodowej Administracji Państwowej reprezentował Oleg Fasolia

Oprócz testów na znajomość polszczyzny ich uczestnicy wzięli udział w imprezach rozrywkowych oraz wycieczkach po Gródku Podolskim, zwiedzili Satanów oraz Kamieniec Podolski.

Na uroczyste zamknięcie olimpiady przybyli: dyrektor wydziału oświaty obwodu chmielnickiego Oleg Fasola, konsul KG RP w Winnicy Przemysław Szymański, przedstawiciele gródeckiej rady rejonowej oraz miejskiej administracji, rektor Instytutu Oświaty Podyplomowej Euhenij Bereka. Polski i ukraiński zespoły artystyczne Gródka Podolskiego zaprezentowały krótki program artystyczny.

A oto imiona głównych zwycięzców Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka Polskiego ogłoszone przez Komisję Egzaminacyjną w której zasiadali profesorowie i nauczyciele z Drohobycza na czele z Adamem Chłopkiem, poloniści, filolodzy ze Lwowa, Kijowa i innych miast Ukrainy.


Przed szkołą w Gródku uczestników witała orkiestra

Dyplomy I stopnia:

- Zamyka M. - uczeń 11 klasy odeskiej szkoły nr 121 z pogłębionym nauczaniem języków obcych,

- Wjącek K. - uczennica 10 klasy szkoły w Mościskach,

- Korotka N. - uczennica 10 klasy szkoły Nr 3w Iwano-Frankowsku,

- Pyłypenko U. - uczennica 9 klasy szkoły Nr1 z Koziatynia.

Wszystkich uczestników Olimpiady nagrodzono dyplomami oraz innymi nagrodami.

Laureaci ogólnoukraińskiego finału już bez kolejnych egzaminów i z rządowym stypendium będą mogli od października studiować w Polsce. Pozostałych czeka kolejna próba. Do 11 kwietnia muszą podjąć decyzję o studiach w Polsce, a w maju zdać egzaminy, organizowane  corocznie przez uczelnie i lwowski konsulat specjalnie dla absolwentów szkół na Ukrainie.

Franciszek MICIŃSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України