Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Polska – Ukraina
Umiędzynarodowienie polskich nauk prawnych

Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem rektora uniwersytetu Leonida Huberskiego, Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora RP na Ukrainie Jana Piekły, dziekana Wydziału Prawa Iwana Grycenki oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Tomasza Giary.

Centrum, będące projektem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w ramach programu DIALOG stworzono, aby umiędzynarodowić osiągnięcia polskich nauk prawnych i prawa polskiego. Siedziba Centrum znajduje się w Warszawie. Jednak zdecydowano utworzyć właśnie w Kijowie jedyną sekcję zagraniczną, będącą polem do współpracy polskich i ukraińskich ekspertów.

Zdaniem polskich partnerów placówka ta zaowocuje także szerokim otwarciem na obywateli Ukrainy zainteresowanych studiami w Warszawie oraz pozytywnie wpłynie na rozwój nauki prawa – zwłaszcza porównawczego – w obu krajach.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України