Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Z życia środowisk
„Otrzyjcie już łzy, płaczący”

W ten niezwykłe chłodny, aczkolwiek już wiosenny dzień w czytelni kijowskiej biblioteki im. A. Mickiewicza zgromadzili się członkowie, jak też goście Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza, by odznaczyć zgodnie ze wszystkimi przyjętymi tradycjami i obyczajami świetlane święto wszystkich chrześcijan - Wielkanoc.                                               

Na początku spotkania o. Michał Bronkiewicz duchowny z kijowskiej konkatedry św. Aleksandra, który już od 15 lat łaskawie odwiedza przedsięwzięcia organizowane przez ośrodki zrzeszające Polaków stolicy, pobłogosławił obecnych i przygotowane na wigilijny stół potrawy oraz zaśpiewał tradycyjną paschalną pieśń, która najpiękniej wyraża prawdy Zmartwychwstania - „Otrzyjcie już łzy, płaczący”.(nb. wtórował mu godnie nestor ruchu polskiego Eugeniusz Gołybard)

Na świąteczne spotkanie zawitali też goście szczególni: I Radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Bartosz Jabłońskiego oraz Artysta Ludowy Ukrainy, Zasłużony Działacz Kultury RP, docent Narodowego Instytutu Kultury i Sztuki Oleg Dziuba.

Prezes Stowarzyszenia Irena Gilowa w serdecznych słowach powitała i podziękowała wszystkim za aktywny udział w działalności organizacji, w tym nowych członków KPSKO im. A. Mickiewicza prosząc o wręczenie im legitymacji członkowskich radcę Bartosza Jabłońskiego.

Jak zawsze bywa na spotkaniach, w tej jednej z najstarszych organizacji polonijnej Kijowa, czas upłynął w ciepłej, świątecznej atmosferze, był okazją do rozmów, zwierzeń i śpiewów pod gitarę (pan Oleg nie żałował strun i głosu).

Goście i członkowie stowarzyszenia obcowali w pogodnym i krotochwilnym nastroju, oczywiście, przy obfitym świątecznym stole, gdzie można było skosztować z zamiłowaniem przygotowanych rękoma uczestników wielkanocnej babki, kolorowych pisanek i innych pysznych okazjonalnych straw.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України