Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Edukacja
W Mikołajewie uczą się polskiego

„Co wiem o Polsce?" - tak zatytułowano otwartą lekcję w Obwodowym Stowarzyszeniu Polaków w Mikołajowie, którą przygotowała i przeprowadziła wykładowczyni niedzielnej szkoły Krystyna Księżopolska.

Różnorodność form i metod, szeroki zakres tematyczny uczyniły tę lekcję atrakcyjną, urozmaiconą i pouczającą. Specjaliści Mikołajewskiego Obwodowego Instytutu Kształcenia Podyplomowego (MOIKP) wysoko ocenili profesjonalizm nauczycieli i jakość nauczania, które spełniają wymagania współczesnych programów edukacyjnych i zadawalają potrzeby wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy w tym zakresie.

Uczenie się języka polskiego, poznawanie kultury i historii zawsze było jednym z priorytetów organizacji polonijnej, prowadzonej przez prezes Elżbietę Sielańską W stowarzyszeniu stworzone są przychylne warunki i każdego roku chętnych do nauki staje się coraz więcej. Realizację postawionych zadań pomagają urzeczywistniać pedagodzy z Polski i dana lekcja zaprezentowała wyniki konsekwentnej i wzorowo zorganizowanej pracy.

Dziś do niedzielnej szkoły uczęszcza ponad 150 uczniów w wieku od 7 do 17 lat. Pokazowe zajęcia odbywały się w średniej grupie wiekowej drugiego roku nauczania. Procedura nauczania, która formowana jest z uwzględnieniem celów i zadań stowarzyszenia, ma swoją specyfikę stąd też lekcja, zintegrowana, co do struktury, połączyła materiały z kilku przedmiotów. Wszystko jej segmenty, harmonijne i logicznie wzajemnie powiązane, podporządkowane były ujawnieniu podstawowej idei, zawartej w tytule.

Krystyna Księżopolska wykorzystała różnorakie rodzaje działania, aby uczniowie byli w stanie pokazać, czego nauczyli się i opowiedzieć, co im wiadomo o Polsce. W toku lekcji dzieci odpowiadały na pytania o symbolach państwowych kraju i najważniejszych świętach narodowych, o polskich miastach i godnych uwagi osobliwościach. Pracując z mapą geograficzną, mówili o największych geograficznych obiektach kraju.

Ustne przepytywanie, ćwiczenia szkoleniowe, kartki z zadaniami i krzyżówki w charakterze metod kontroli pisemnej, pozwoliły odtworzyć, w pamięci i utrwalić informacje z historii i geografii, jak również ujawnić poziom sprawności językowej i stopień rozwoju nawyków komunikatywnych.

Na wszystkich etapach lekcji polski był jedynym językiem obcowania. Metoda pogrążenia w środowisko językowe, w ramach dostępnych dla pojmowania i przyswojenia wiedzy, pomaga udoskonalaniu wszystkich rodzajów działalności werbalnej i jej przewagi są oczywiste. O rezultatach można sądzić zapoznając się z wypracowaniami. Wiersz „Polska” Antoniego Słonimskiego czytano ekspresyjnie, określano kluczowe słowa, zdania i, co najważniejsze - podstawową myśl, charakteryzującą stosunek autora do Ojczyzny. Pani Krystyna, opierając się jaźniowe-emocjonalne postrzeżenie tekstu, podkreśliła: „Ojczyzna jest w sercu i jeżeli kochacie swój kraj, będziecie pamiętać o niej, gdzie byście nie żyli”.

W charakterze pracy domowej słuchaczom zaproponowano nauczyć się na pamięć wiersza na coroczną olimpiadę „Wiedza o Polsce”. Najlepszy recytator uzyska prawo wystąpić na scenie Miejskiego Domu Nauczyciela w programie, poświęconym zakończeniu roku szkolnego. Warto zaznaczyć, że wykładowca wyższej kategorii Krystyna Księżopolska działa w Obwodowym Stowarzyszeniu Polaków już w ciągu sześciu lat i aktywnie motywuje swoich uczniów do osiągania najlepszych rezultatów. Zwyciężali oni w Regionalnej Olimpiadzie Języka Polskiego i Literatury, wstępowali na wyższe uczelnie Polski w ramach programów stypendialnych.

Podsumowując lekcję, kierownik Katedry Teorii i Metodyki Językowo-Literackiej i Artystyczno-Estetycznej Edukacji MOIKP Gałyna Gicz oraz metodyk Anna Ponomarenko odnotowały jej wysoki poziom metodyczny, życzliwą atmosferę i żywe zainteresowanie uczestników do zgłębiania języka polskiego.

Natalia Smirnowa

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України