Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Z życia ośrodków
Obchody majowych świąt w Nieżynie

Polacy zrzeszeni w Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Aster" w Nieżynie zebrali się przepięknego majowego dnia po to, żeby odznaczyć trzy polskie święta - Dzień Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi oraz  Dzień Polonii i Polaków za Granicą.  Tegoroczne obchody przebiegały w przyjemnej, ciekawej, twórczej, nasyconej duchowo atmosferze.  Prezes Stowarzyszenia Feliksa Bielińska otwierając uroczystości zaakcentowała szczególną rolę tych świąt dla wszystkich, którzy cenią sobie polskość, pragną pogłębić wiedzę o historii, służyć pomyślnemu rozwojowi polsko-ukraińskich stosunków w różnych dziedzinach.

Dzieci, które uczą się języka polskiego w edukacyjno-wychowawczej placówce PRESTIŻ, przygotowały do święta wiersze i piosenki usystematyzowane tematycznie i połączone kanwą historyczną relacjonującą wydarzenia polityczne końca XVIII wieku i ich powiązania ze współczesnością.

W wystąpieniach podkreślano, że ta pierwsza w Europie i druga w świecie konstytucja otworzyła drogę do demokratycznych przemian na kontynencie, a jej duch przez długie lata - po utracie niepodległości -podtrzymywał Polaków w wierze o przywrócenie ich państwowości.

Maria Nakoneczna
sekretarz prasowy Stowarzyszenia ASTER, dr psychologii, doc. Uniwersytetu Państwowego im. Mykoły Gogola w Nieżynie

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України