Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Erudycyjne kolonie
LETNISKO W TARNOWIE

W ramach projektu pt.: „Aktywna promocja historii, kultury i języka polskiego dla młodzieży polonijnej z Ukrainy” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowanego z budżetu Miasta Tarnowa, dzieci ze Stowarzyszenia Polaków Białocerkiewszczyzny na zaproszenie Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, spędziła dwa tygodnie w Tarnowie.

Młodzież przeszła ciekawymi szlakami historycznymi związanymi z dziejami Tarnowa, historycznymi postaciami, poznała uroki regionu Małopolski, zwiedziła Sandomierz, Kraków, Kopalnię Soli w Bochni i Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach. Ponadprogramowo udało się zwiedzić Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie.

W czasie pobytu w Polsce, dzieci miały możliwość doskonalenia języka polskiego i nauki języka angielskiego. Prowadzone były zajęcia plastyczne, przeprowadzono zajęcia sportowe, które służyły zwiększeniu aktywności fizycznej, poprawie stanu zdrowia oraz wszechstronnemu rozwojowi osobowości uczestników projektu.


Polacy Białocerkiewszczyzny wystąpili przed polską publicznością w Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie

W ramach młodzież regularnie chodziła na basen, była także na torze kartingowym. Przeprowadzony został Dzień Sportu, podczas którego odbył się turniej strzelecki z broni długiej, zawody rzutu do celu, turniej tenisa stołowego oraz szereg innych konkurencji. Warsztaty oraz program socjoterapeutyczny wspierały szeroko pojętą profilaktykę oraz wzbogaciły wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy.

W trakcie pobytu uczestnicy kolonii wystąpili przed polską publicznością: w Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, w Domu Dziecka w Rzuchowej oraz na podsumowaniu projektu w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Koncerty te wspierały aktywne formy integracji społecznej, promowały kulturę ukraińską.

Podczas uroczystego zakończenia letniego wypoczynku, dzieci i młodzież otrzymała certyfikaty i upominki za udział w projekcie. Najlepszym w konkursach i zawodach - dyplomy oraz nagrody wręczał sam Stanisław Jędrzejczyk - Król Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Tarnowie.

Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny serdecznie dziękuje szczodrym organizatorom i Prezydentowi Miasta Tarnowa za umożliwienie kreatywnego wypoczynku i za wspaniałą wędrówkę szlakiem polskiej historii, znanej dotąd jedynie z literatury i opowiadań, przekazywanych młodszym pokoleniom, w rodzinach polskiego pochodzenia, w których nadal żywy jest patriotyzm.                                                                         

Lеsia LIANNA
Oleg SAWICKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України