Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
SPOTKANIE Z KRZEWICIELAMI POLSKOŚCI

12 października Stanisław Karczewski w gmachu Ambasady RP na Ukrainie spotkał się z przedstawicielami organizacji i środowisk polskich Kijowskiego Okręgu Konsularnego.

Rozmowa dotyczyła kwestii związanych z oświatą i nauką języka polskiego, sposobem finansowania przez Senat organizacji polonijnych, kontaktami młodzieży polskiej i ukraińskiej, przyjazdami młodzieży polskiego pochodzenia do Polski. 

W temacie Karty Polaka okazało się, że od samego początku jej funkcjonowania złożono ponad 300 tys. wniosków o jej wydanie, a 70 tys. zostało wydanych. Zaznaczano, że wielu Ukraińców (w tym duża część z nich jest polskiego pochodzenia) wyjeżdża do Polski i tutaj studiuje lub pracuje. Marszałek potwierdził, że dziś 30 tys. obywateli Ukrainy studiuje w Polsce i coraz więcej młodych obywateli Ukrainy uczy się też w Polskich szkołach ogólnokształcących

Poruszano problemy, z którymi stykają się społecznicy polskich środowisk, a z drugiej strony podkreślano ogrom dobrej pracy poczynionej przez nich na rzecz pielęgnowania polskości.

Stanisław Karczewski zapewnił, że generalnie Senat będzie w miarę możliwości wspierać tego rodzaju działania i poinformował, że w projekcie budżetu na rok 2018 zapisano 100 mln zł dla Senatu na opiekę nad Polakami za granicą (wcześniej już kilka lat z rzędu kwota ta sięgała 75 mln złotych).

Marszałek wyraził nadzieję, że kwota ta nie tylko nie zostanie zmniejszona, lecz z czasem wzrośnie i zapewnił, że Senat w miarę możliwości będzie wspierać też projekty w zakresie organizacji szkoleń kadry pedagogicznej dla ośrodków edukacyjnych, działających w środowiskach Polaków mieszkających na Ukrainie.

Poruszono też temat wypadającej w następnym roku Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Głównym polonijnym  wydarzeniem jubileuszowego roku będzie Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy pod hasłem „Łączy nas Niepodległa”.  

W kwestiach organizacyjnych dyrektor senackiego Biura Polonijnego Grzegorz Seroczyński przypomniał zebranym, że oferty i wnioski do Biura przyjmowane będą do 30 listopada. Zaapelował również do zgłaszania na stronę internetową (do zakładki „Opieka Senatu nad Polonią”) zaplanowanych na przyszły rok uroczystości, przedsięwzięć, projektów organizowanych w ośrodkach polskich na Ukrainie w związku z obchodami setnej rocznicy niepodległości Polski.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України