Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Jubileusz
„Jesteśmy na dobrej drodze”


Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz za 20-letnią owocną pracę w dziedzinie promowania kultury polskiej przekazał na ręce prezes Heleny Chomenko Dyplom Uznania oraz okolicznościowe prezenty

7 października odbył się Festiwal Kultury Polskiej „Polskie barwy Kijowszczyzny” zorganizowany z okazji solidnego jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi - najstarszej organizacji polonijnej działającej w mieście.

Biała Cerkiew – miasto liczące już niemal 1000 lat, w którym od dawna zamieszkują przedstawiciele ponad 60 narodowości, w tym i Polacy.

Gród nad rzeką Roś założył jeszcze książę kijowski Jarosław Mądry, aby bronił stolicę Rusi przed najazdami koczowników. W czasach Rusi Kijowskiej nosił on nazwę Jurijew. Wiąże się z nim wiele ważnych stron w historii Ukrainy i Polski. Wkrótce po podpisaniu Unii Lubelskiej w 1620 roku otrzymał on prawa miejskie na prawie magdeburskim. Pomijając dalsze szczegóły z burzliwych dziejów tego miasta, nie można jednak nie odnotować, że w 1774 roku Stanisław August Poniatowski nadał Białą Cerkiew hetmanowi Franciszkowi Ksaweremu Branickiemu i była ona w posiadaniu tego rodu aż do 1914 roku. Stąd też nic dziwnego, że na terenie regionu działa dziś kilka polskich stowarzyszeń, które wspierają i rozwijają polską kulturę i tradycje.


Zespół wokalny „Biała Cerkiew” - wizytówka Stowarzyszenia, zaśpiewał piosenkę „Polskie Kwiaty”
 

Powstałe 20 lat temu Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego, stało się już wiadomym nie tylko w Białej Cerkwi i ma za sobą pokaźny zasób osiągnięć i zwycięstw. Dotyczy to chociażby pomyślnie funkcjonującej sobotniej szkoły polskiej, gdzie dzieci uczą się języka polskiego; systematycznie przeprowadzanych spotkań tematycznych poświęconych polskim pisarzom, poetom, ciekawym obiektom i miejscowościom w Polsce, tradycjom narodu polskiego.

Stałą pozycją w programie jego działań jest organizowanie corocznych festiwali Kultury Polskiej oraz konferencji naukowych, szeroka i konsekwentna promocja kultury polskiej w mieście i regionie. Od chwili powstania Stowarzyszeniem kieruje Helena Chomenko, Zasłużona dla Kultury Polskiej, która zadziwia wszystkich swoją rozległą wiedzą, pracowitością, pomysłowością, taktem i osobistą kulturą i godnie spełnia misję propagowania polskiego języka i polskiej kultury.


„I taką osobą, takim liderem Stowarzyszenia jest Pani Helena Chomenko. Przekonałem się osobiście, że zawsze wszędzie ona dociera i zawsze wszystkim pomaga” – Konsul Generalny RP w Kijowie Tomasz Dederko

Na patrona Stowarzyszenia wybrano Zygmunta Krasińskiego - jednego z Trzech Wieszczów epoki romantyzmu, znakomitego poetę i światłego człowieka, którego przez całe życie głęboko zajmowały sprawy Ojczyzny.

Na jubileuszową uroczystość, która przebiegała na przytulnym dziedzińcu otoczonym szeregiem Kramów Handlowych (przypominającym krakowskie Sukiennice) - unikatowym pomniku architektonicznym, liczącym już ponad 200 lat - zawitało mnóstwo gości z różnych miast, społeczników, dziennikarzy, prezesów polskich stowarzyszeń narodowo-kulturalnych, przedstawicieli stowarzyszeń grupujących inne narodowości, reprezentantów władz oraz liczne grono społeczności miasta.


Prezes Helena Chomenko przyjmuje gratulacje od wicemera Białej Cerkwi
Borysa Smutek

Wszystkich gości witała dziecięca orkiestra Szkoły Plastycznej nr 6 pod batutą Stanisława Żukowskiego, której repertuar obejmował ukraińskie i polskie utwory muzyczne.
Otwierając Festiwal, wicemer miasta Borys Smutek złożył wszystkim obecnym gratulacje z okazji 20. rocznicy powstania Stowarzyszenia.

„Bardzo dobrze, że szanujecie swoje polskie korzenie i swoją polską kulturę, z którą się utożsamiacie. My, ze swej strony, zrobimy wszystko, co niezbędne, aby Stowarzyszenie kontynuowała swoją działalność i rozwój, gdyż sprzyjać to będzie stabilizacji stosunków polsko-ukraińskich" – zaznaczył mówca.


Tancerze zespołu „Polanie znad Dniepru” w niemal akrobatycznym podskoku

Ze strony polskiej Jubileusz zaszczycili swoją obecnością Kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie Tomasz Dederko i attaché Wydziału Konsularnego Iga Kaca, którzy wręczyli Dyplomy Uznania i prezenty najaktywniejszym działaczom oraz sympatykom Stowarzyszenia, pracującym w miejscowych urzędach i zaangażowanym w jego działalności.

„Powiem tak, że przede wszystkim, nie zważając na mrozy, ulewy, czy inne metaforyczne ujemne czynniki całą grupę zawsze prowadzi prezes. I taką właśnie osobą, takim liderem Stowarzyszenia jest Pani Helena Chomenko. Nieraz przekonałem się osobiście, że zawsze wszędzie ona dociera i zawsze wszystkim pomaga. Serdecznie dziękuję i życzę obfitości sił Pani Helenie, niezbędnych ku temu, żeby Stowarzyszenie nadal prężnie działało. Dziękuję też władzom Białej Cerkwi, które czynnie sprzyjają funkcjonowaniu na swoim terenie stowarzyszeń polskich, kultywujących polskość….” – podkreślił w powitalnym słowie Konsul Generalny.


Wiersz Juliana Tuwima „Ojczyzna” zadeklamował uczeń Polskiej Szkoły Sobotniej Rusłan Skowroński

Słowa uznania i Dyplomy Podziękowania za wieloletnią pracę dla Pani Prezes i najaktywniejszych członków Stowarzyszenia przekazał też Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, uwydatniając:

„Znamy się z Panią Heleną już ponad 20. lat. Prowadzi ona wielokierunkową działalność, już w ciągu kilka kadencji pełni obowiązki wice prezesa ZPU, jest także członkinią Rady Społecznej przy Ministerstwie Kultury Ukrainy. W imieniu całego Związku Polaków na Ukrainie, który w roku następnym świętować będzie 30-lecie, życzę Stowarzyszeniu też kolejnych wspaniałych jubileuszy!”


Honorowi Goście Festiwalu, grupa Ukraińskiej Muzyki Dawnej
«Хорея козацька»

Nieraz jeszcze, w ciągu uroczystości, padały słowa uznania i gratulacji od wielu przedstawicieli organizacji społecznych, instytucji kultury miasta, od prezesów narodowo-kulturalnych stowarzyszeń, absolwentów polskiej szkoły sobotniej i po prostu przyjaciół i sympatyków!

 Świąteczny koncert zebrał wielu widzów, którzy z dużym zainteresowaniem oglądali występy zarówno miejscowego zespołu wokalnego, jak i tych artystów i zespołów artystycznych, które przyjechały na święto z innych miejscowości Ukrainy.


Na scenie grupa wokalna Stowarzyszenia Polaków Białocerkiewszczyzny

Na początku wystąpili oczywiście gospodarze. Od roku 2002 przy Stowarzyszeniu działa zespół wokalny „Biała Cerkiew”, będący jego wizytówką (koncertmistrz Zasłużona dla Kultury Polskiej Irena Lewiszczenko), posiadający w swoim repertuarze wiele piosenek ludowych i estradowych, którymi urozmaicił on ciekawy program świąteczny. Już od wielu lat zespół ten uczestniczy w różnorakich konkursach i festiwalach kultury polskiej, przeprowadzanych na Ukrainie i w Polsce. W 2017 roku zdobył III miejsce na XXVI Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej.

Jak zawsze żarliwie i z wesołym młodzieńczym ferworem wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” z Kijowa pod kierownictwem Zasłużonej dla Kultury Polskiej Lesi Jermak, przedstawiając widzom tradycyjne i nowoczesne kompozycje wokalno-taneczne i zdobywając zasłużenie rzęsiste brawa!


Solistka
Irena Zacharko wykonała utwór „Tańczące Eurydyki” z repertuaru słynnej polskiej piosenkarki Anny German

Zafascynowała, a można nawet powiedzieć, zaskoczyła widzów swoim profesjonalnym mistrzostwem wokalu Zasłużona dla Kultury Polskiej i Ukraińskiej, solistka Opery Krakowskiej Irena Zacharko, która wykonała utwór „Tańczące Eurydyki" z repertuaru słynnej polskiej piosenkarki Anny German.

Wiersz Juliana Tuwima „Ojczyzna” zadeklamował laureat Konkursu im. Adama Mickiewicza „KRESY” i zwycięzca Międzynarodowego Konkursu poezji Marii Konopnickiej Rusłan Skowroński.


Czіonkom Stowarzyszenia
Kultury Polskiej im. Z. Krasiсskiego їyczenia dalszego pomyњlnego rozwoju przekazali prezesi polskich stowarzyszeс narodowo-kulturalnych

Błysnęli także swoimi talentami wykonawcy z dziecięcej grupy tanecznej „Perełka” Białocerkiewskiej Szkoły Artystycznej, grupa wokalna Towarzystwa Polaków Białocerkiewszczyzny, zespół Białocerkiewskiego Stowarzyszenia Niemców „Wiedergeburt”.

Na zakończenie wystąpili Honorowi Goście Festiwalu, grupa Ukraińskiej Muzyki Dawnej «Хорея козацька» z liderem grupy - kobzarzem Tarasem Kompaniczenko.  W ich wykonaniu zabrzmiały ukraińskie ballady i modlitwy wieku XIV – XVII stulecia, w tym polska pieśń katolicka, w średniowieczu pieśń bojowa rycerstwa polskiego „Bogurodzica”.

Podsumowując wydarzenie, jubilatka Helena Chomenko zaznaczyła: „20 lat - to solidny jubileusz!  Stowarzyszenie za te lata sformowało się już ostatecznie, wyznaczając główne kierunki działalności. Cieszy nas fakt, że w naszych szeregach coraz więcej jest właśnie młodych ludzi. Niektórzy z nich nawet wyrośli na naszych oczach. A to, że młodzież garnie się do nas jest najlepszym świadectwem tego, że jest u nas ciekawie, że jesteśmy na dobrej drodze!”   

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України