Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
XI Konkurs im. Jerzego Giedrojcia

1 grudnia w Ambasadzie RP w Kijowie nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników XI Konkursu im. Jerzego Giedroycia.

Witając uczestników Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło podkreślił, że co prawda Jerzy Giedroyć nie mógł być fizycznie obecny, to jego duch z pewnością patronuje pracy wybitnie zdolnych młodych ludzi, którzy włożyli wiele serca i wysiłku w podjęcie ciekawej i różnorodnej tematyki dotyczącej historii i współczesności Polski oraz stosunków polsko-ukraińskim.

Nagrodzeni w tym roku zostali:
- pani Marianna Pyrih za pracę doktorską pt. "Ukraiński radykalny lewicowy ruch w Polsce w latach 1919 -1929" -
I nagroda w wysokości 1000 euro.
- pan Petro Hawa za pracę doktorską pt. "Ziemie zachodnioukraińskie w składzie II Rzeczpospolitej - współczesna polska historiografia" - II nagroda w wysokości 500 euro.
- pan Serhiy Humennyj za pracę magisterską pt. "Nielegalna migracja na ukraińskim odcinku granicy polsko-radzieckiej w latach 20-ych i 30-ych XX stulecia" - II nagroda w wysokosci 250 euro.
- pani Halina Krawec za pracę magiterską pt. "Historia społeczno-kulturalna żydowskiej społeczności Brodów w pierwszej połowie XVIII stulecia (na podstawie archiwum ksiąg miejskich)" - II nagroda exequo.

Dyplomy uroczyście wręczyła profesor Aleksandra Hnatiuk.

AMB

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України