Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
O dydaktyce poezji
ZACHĘTA DO FILOZOFII

Muzo, nie być bokserem to nie być wcale.
Ryczącej publiczności poskąpiłaś nam.
Dwanaście osób jest na sali,
już czas, żebyśmy zaczynali.
Połowa przyszła, bo deszcz pada,
reszta to krewni. Muzo…


„Poeci są po to, żeby nauczyli nas myśleć i mówić” - dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Marek Stanisz

- tym, na wpół lirycznym, wierszem polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej rozpoczął wykład dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Marek Stanisz.

Za oknem, co prawda, mżył jesienny, „siwy” kapuśniaczek, ale na wykład zatytułowany „Zachęta do filozofii”, zorganizowany w ramach Dnia Edukacji, do Ambasady RP w Kijowie przyszło mnóstwo słuchaczy, których praca wiąże się z nauczaniem i promocją języka i literatury polskiej.

Zresztą „złota myśl”, którą chciał w tym momencie uwydatnić prelegent zawarta była dopiero w kolejnym wersecie wiersza i brzmiała: być poetą - mieć wyrok skazujący na ciężkie norwidy”. „To piękne powiedzenie - ukonkretnił Pan Marek – wskazuje na to, że czytanie poezji jest faktycznie czymś trudnym, postrzeganym przez wielu, jako zajęcie ciężkie i niewdzięczne”.

O tym, że jest z tym całkiem inaczej, na pewno udało się profesorowi przekonać nielicznych (zapewne) apologetów tego punktu widzenia.

Profesor dostępnie i lapidarnie opowiedział o roli dziedzictwa romantycznego w literaturze polskiej, o estetyce i krytyce literackiej tego okresu, świetnie kompilując materiał fragmentami poetyckimi i okraszając w metafory, paratesty, złote myśli, sentencje, maksymy.

Odczyt „Zachęta do filozofii” – motto którego autor zapożyczył z tytułu jednej z prac Arystotylesa -  stał się dla wdzięcznych profesorowi słuchaczy (o czym świadczyły brawa)  przydatną dydaktyczną podporą i podpowiedzią, co do  sposobów wykorzystania dzieł poezji w nauczaniu języka polskiego.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali album „Śladami słów skrzydlatych” autorstwa Mariusza Olbromskiego (dyr. Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku) zaś po wykładzie organizatorzy przewidzieli możliwość podzielić się wrażeniami przy lampce wina.

Dzień Edukacji to impreza cykliczna organizowana przez Referat Współpracy Naukowo-Oświatowej i Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України