Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Po 123. latach niewoli
W Kijowie świętowano Dzień Niepodległości Polski


Zespół muzyki dawnej „Choreja Kozacka” zachwycił zebranych wykonując m. in.
zabytkową polską pieśń religijną „Bogurodzicę”

Obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęto w stolicy Ukrainy Mszą św. celebrowaną w kościele św. Aleksandra, z udziałem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Jana Piekło. Ubogaceniem mszy św. przy licznym udziale Polaków Kijowa była muzyka organowa, stara polska pieśń religijna „Boże coś Polskę...” i polonez Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”, w wykonaniu europejskiego formatu organisty z Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce k/Olsztyna, Adama Kowalskiego.

Po mszy św. Ambasador RP Jan Piekło w asyście WP i działaczy polonijnych udał się na Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni, by oddać hołd poległym za odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny, zapalić znicze i złożyć wieńce na grobach Polaków.

Nie zapomniano też o drugiej, ważnej dla Polaków, metropolii w Kijowie - Cmentarzu Bajkowa, gdzie spoczywają żołnierze Dywizji Piechoty im. Legionów Polskich i wielu znakomitych, zasłużonych rodaków. Im również oddano hołd i zapalono znicze, odmówiono modlitwy i złożono kwiaty i wieńce. Liczna grupa Polaków i Ukraińców odwiedziła szczególny grób, malarza Wilhelma Kotarbińskiego, który przyczynił się do ozdoby malowidłami wnętrza Soboru św. Włodzimierza i przez 35 lat pobytu w Kijowie pozostawił ogromny dorobek arcydzieł w malarstwie.

Kulminacyjnym punktem obchodów Święta Niepodległości Polski w Kijowie, był rozpoczęty wieczorem, uroczysty Koncert Muzyczny, którego autorem był prezes PUSKO Stefan Wieloch, z udziałem wybitnych zasłużonych artystów Polski i Ukrainy w Katedrze św. Aleksandra w Kijowie, przygotowany przez Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „KRYNICA” na Ukrainie.


Organizatorzy i artyści koncertu

Dawno już kościół św. Aleksandra nie przeżywał naporu tak licznie zgromadzonych gości i wiernych, pragnących zobaczyć i wysłuchać wspaniałych artystów, muzyków, a przede wszystkim muzyki organowej, która unosi duszę człowieka do nieba. W wykonaniu organisty Adama Kowalskiego i organistki Krystyny Leszczenko, zostały odegrane i zaśpiewane przez Chór Katedralny hymny Ukrainy i Polski.

Koncert zaszczycili Goście Honorowi - attaché Wydziału Konsularnego Iga Kaca, Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, prof. Swietłana Jaremczuk, prezes GO Ukraińsko-Polskiej Rady Medycznej, prof. Waldemar Witliński z żoną Walentyną i wielu aktywnych działaczy polonijnych z Kijowa.

Ogromnym wydarzeniem podczas Koncertu był występ zespołu utalentowanych dzieci, skrzypków z Makarowa, laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych muzyki strunowej, kierowany przez Olgę i Michaiła Kuźmenko. Świetnym punktem programu, który na długo zapamięta się uczestnikom Koncertu, był występ „Chorei Kozackiej” kierowanej przez kobzarza Tarasa Kompaniczenko, zespołu muzyki starocerkiewnej, grający na starych instrumentach muzycznych, który to majestatycznie wykonał stary polski hymn „Bogurodzica” oraz „Modlitwę”.


Z ogromnym aplauzem przyjęto występ zespołu utalentowanych skrzypków z Makarowa

Podczas koncertu wystąpił tenor z La Skali Andrzej Błościński, zaśpiewał arię „Jontka” z opery „Halka” Stanisława Moniuszki i baryton, solista Domu Muzyki Organowej w Kijowie Witalij Czikirow, wykonał arię Almiry z opery Rinaldo Lascia ch'io pianga”, „Amen Alleluja” Fryderyka Haendel’a wykonał tenor Nikołaj Starodub. Koncert urozmaiciła Olena Tibirkowa swoją prezentacją muzyki gitarowej w utworze muzycznym „Taniec polski” autora Marka Pasieczny.

Polskie wykonanie „Ave Maryja” usłyszeliśmy w wykonaniu solisty Chóru z Kościoła św. Aleksandra Antoniego Dębickiego, a pieśń „Czarna Madonna” zaśpiewała Maryna Garkusza.

Kateryna Kriukowa zaśpiewała „Jak długo na Wawelu...”, a Inna Andriasz z córką Sofiją zaśpiewały „Rozkwitały pąki białych róż...” i „Płynie Wisła płynie”.

 W premierowej prezentacji utworu „Muzyka Szopena to kwiaty na łące...” wystąpił tenor Mykoła Sikora.

Na zakończenie Koncertu wszyscy jego uczestnicy wraz z Chórem Katedralnym Kościoła św. Aleksandra, prowadzonym przez Krystynę Leszczenko, zaśpiewali Pieśń „ROTA”.

Tą drogą pragniemy podziękować wszystkim wykonawcom koncertu, których nie sposób wszystkich tu wymienić oraz ludziom dobrej woli, sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wśród których znaleźli się m.in. rodzina - Tatiana i Rostysław Raczyński, Rostysław Martyniak, Natalia i Igor Czufarow, Marcin Knych z Krakowa i inni.

Bez ludzi dobrej woli, szczególnie artystów niemożliwe byłoby zorganizowanie tak pięknego Koncertu Muzycznego dla Polaków zamieszkałych na Ukrainie.

Stefan WIELOCH

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України