Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Za naszą i waszą wolność!
W Żytomierzu świętowano 99. rocznicę Niepodległości Polski

„Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski” - słowami wybitnego polskiego przywódcy - Józefa Piłsudskiego rozpoczęto obchody Święta Niepodległości Polski pod hasłem «Za naszą i waszą wolność».

Uroczystość w Żytomierzu została zorganizowana przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie pod Honorowym Patronatem Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

W Katedrze Żytomierskiej odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. Zgromadzeni modlili się o pokój dla Polski i dla Ukrainy. Mszę świętą celebrował chrystusowiec ks. Ryszard Karapuda - Kapelan Polaków w Żytomierzu.

Na Żytomierszczyźnie ten uroczysty dzień ma szczególny wymiar. Z tą ziemią związani byli wielcy Polacy, tacy jak: Ignacy Jan Paderewski, Jarosław Dąbrowski, Stefan Bobrowski – ludzie walczący o wolność narodu polskiego.

Na uroczystość przybyli Honorowi Goście: Konsulowie RP w Winnicy - Sebastian Delura i Tomasz Sipowski, Oleksander Piwowarski z obwodowej administracji państwowej i Prezes ŻOZPU - Wiktoria Laskowska Szczur. Wśród wiernych, licznie zgromadzonych w murach katedry, byli prezesi polskich organizacji kulturalno-oświatowych, nauczyciele języka polskiego, działacze polonijni, osoby duchowne oraz przedstawiciele mediów.

W swoich wystąpieniach goście przypomnieli, że dwa narody - polski i ukraiński - wspólnie walczyły o niepodległość w 1918 r. płacąc za nią wysoką cenę. Razem walczyły „Za naszą i waszą wolność” z nawałą bolszewickiej Rosji. Dzisiaj w dalszym ciągu te słowa są aktualne. Konsul Sebastian Delura życzył Ukraińcom sukcesów w walce o wolność i niepodległość państwa ukraińskiego.

Część artystyczna świątecznego koncertu rozpoczęła się tańcem Requiem, w wykonaniu Zasłużonego dla Kultury Polskiej, Ludowego Zespołu Polskiego Tańca ,,Koroliski” pod kierownictwem Ireny Świtelskiej. Taniec, dzięki zapalonym świecom i płynnym ruchom tancerek, tworzył iluzję duchowego przebudzenia i uniesienia. Przyczyniła się do tego również odpowiednio dobrana, nastrojowa i pełna ekspresji muzyka.

Utwory M. Skorulskiego ,,Ave Maria” i Marko Frisina ,,Zdrowaś Maryja Łaski Pełna" w wykonaniu wokalistki Katarzyny Bakalczuk i akompaniatorki Iryny Kopoć zachwyciły Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio - Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego recytowali wiersze patriotyczne. Dzieci z Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” pod kierownictwem Wiktorii Zubarewej przygotowały montaż słowno - muzyczny. Natalia Zubarewa w mistrzowski sposób wykonała pieśń  z czasów pierwszej wojny światowej ,,Piechota", oraz ,,Polskie kwiaty" i ,,Boże, coś Polskę". Gości cieszył również swoim śpiewem Zasłużony dla Kultury Polskiej Dziecięcy Zespół Wokalny ,,Dzwoneczki”  pod kierownictwem Jadwigi i Bogdana Poliszczuków oraz Chór Katedralny  pod kierownictwem Reginy Smirnowej. Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem „Roty” przez zespoły i solistów, a do śpiewu włączyli się wszyscy obecni w żytomierskiej katedrze.

W towarzystwie Konsulów RP z Winnicy zostały złożone biało-czerwone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II.

Obchody Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu są tradycyjnym przedsięwzięciem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, które pokazuje więź narodów Polski i Ukrainy.

Wiktoria LASKOWSKA-SZCZUR

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України