Dziś: piątek,
21 czerwca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Niepodległość, wolność, tolerancja...

Członkowie Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” w Chersonie, zgodnie z wieloletnią tradycją, uroczyście obchodzili polskie święto narodowe, jakim jest Dzień Niepodległości. Oficjalne obchody tego ważnego dla Polski święta rozpoczęły się w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Odessie, gdzie chersońską „Polonię” reprezentowały: pani prezes Rozalia Lipińska i jej zastępczyni pani Swietłana Szuwałowa.

Uroczyste spotkanie miało miejsce 10 listopada, otworzył je pan konsul Dariusz Szewczyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną datą w historii Rzeczpospolitej jest 11 listopada. Gośćmi przybyłymi na uroczystość byli prezesi i członkowie polskich organizacji, duchowieństwo, przedstawiciele placówek oświatowych, w których odbywa się nauka języka polskiego oraz inni goście.

Na czym polega istota wolności i niepodległości? Co to znaczy być wolnym i niepodległym? Jakie zadania stawia przed człowiekiem historia? Wokół tych jakże ważnych dla Polaków i innych narodów pytań przebiegała uroczysta akademia zorganizowana przez OTP „Polonia” w Chersoniu z okazji Święta Niepodległości w dniu 12 listopada.

Powyższe pytania ilustrowane były występami recytatorskimi i muzycznymi. Dostojnym gościem uroczystości był pan konsul Andrzej Szmidtke, który reprezentował Konsulat Generalny RP w Odessie. Pani Agnieszka Pikuta towarzysząca panu konsulowi, wygłosiła odczyt historyczny, w którym przypomniała, jakimi drogami naród polski dochodził do niepodległości od czasów powstania kościuszkowskiego poprzez powstania dziewiętnastowieczne aż do czasów pierwszej wojny światowej.

Szanownych gości powitała pani prezes Rozalia Lipińska, która w ciepłych słowach zaprosiła przedstawicieli Konsulatu i zebranych gości do wysłuchania polskich pieśni i wierszy patriotycznych. Publiczność miała okazję usłyszeć między innymi „Warszawiankę” z czasów powstania listopadowego, wzruszający utwór „Piechota” z okresu pierwszej wojny światowej, a także wiersze Zbigniewa Herberta oraz anonimowe utwory poetyckie z czasów walk o niepodległość Polski. Uroczystość zakończyło wystąpienia pana konsula Andrzeja Szmidtke, który podziękował wszystkim zebranym oraz pogratulował udanych występów. 

Kolejnym wydarzeniem, podczas którego nie zabrakło polskich akcentów był Dzień Tolerancji. W wielokulturowym i wielonarodowościowym Chersonie właśnie słowo tolerancja ma ogromne znaczenie, mieszkają tu bowiem obok siebie Polacy, Niemcy, Żydzi, Grecy, Azerowie i tak dalej. 16 listopada odbył się w naszym mieście koncert, na którym prezentowali swoje artystyczne osiągnięcia reprezentanci różnych grup narodowościowych. Skoczną piosenkę o polskich miastach wykonały dzieci ze Szkoły nr 16, gdzie uczą się języka polskiego.  Jak widać chersońscy Polacy nie zapominają o swoich korzeniach kultywując tradycje, obchodząc święta narodowe i religijne nie pozwalają zapomnieć sobie i innym o tym ważnym słowie: p o l s k o ś ć.

Paweł ELIAS
nauczyciel skierowany do pracy na Ukrainie przez ORPEG w Warszawie

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України