Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Festiwal
Etnofolklorama-2017


Członkowie KNKSP „Zgoda" przy stoisku Stowarzyszenia. W centrum: Julia Ferencewa – wiceprezes - z prawej - Klaudia Tenoudji - attaché Ambasady RP w Kijowie i Antoni Stefanowicz - Prezes ZPU

W Kijowie odbył się festiwal stowarzyszeń narodowościowo-kulturalnych Etnofolklorama-2017.

Imprezę tę tradycyjnie organizuje Rada Wspólnot Narodowościowych przy Gabinecie Ministrów Ukrainy. W tym roku 24 listopada ponad 20 organizacji zrzeszających przedstawicieli różnych narodowości mieszkających na Ukrainie zebrało się razem żeby zademonstrować stroje, pieśni i tańce, a także dania kuchni swoich narodów.

Ze strony organizacji polskich i polonijnych w imprezie uczestniczyły między innymi Zespół wokalno-taneczny „Polanie znad Dniepru" z Kijowa (kierownik artystyczny - Łesia Jermak), Stowarzyszenie Polaków „Bez granic" z Bojarki (prezes - Helena Sedyk), Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Krasińskiego z Białej Cerkwi (prezes - Helena Chomenko) i inni.

Największe stoisko z ekspozycją ekskluzywnych książek i obrazów zostało przedstawione przez Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda", członkowie którego na czele z wiceprezes Julią Ferencewą przygotowali też własnoręcznie osiemnaście dań kuchni polskiej i częstowali nimi wszystkich uczestników festiwalu. Kolejka do stoiska, która szybko wynikła świadczyła o wysokiej ocenie talentów kulinarnych Pań ze „Zgody".

Potem odbył się koncert, na którym polskie pieśni i tańce zademonstrował widzom Zespół folklorystyczny „Polanie znad Dniepru", nagrodzony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Za dorobek w sprawie wychowania patriotycznego młodego pokolenia nagrodę Rady Wspólnot Narodowościowych i Ministerstwa Kultury Ukrainy otrzymała Pani Czesława Raubiszko ze Stowarzyszenia „Zgoda".

Festiwal Etnofolklorama-2017 zostanie w pamięci jego uczestników jako piękna impreza, która przyczyniła się do wzmocnienia przyjaźni między narodami.

Oleg KRYSIN
(Prezes KNKSP „Zgoda")

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України