Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Spektakl bożonarodzeniowy
WESOŁA NOWINA

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej działającej przy „Domu Polskim” (FOPnU) w Kijowie w sali Państwowego Muzeum Wybitnych Działaczy Kultury Ukraińskiej im. M. Łysenki zaprezentowali wspaniałe gwiazdkowe improwizacje - sceny z odległych czasów, kiedy rodził się Zbawiciel. Epizody bożonarodzeniowego spektaklu z Maryją i Józefem, aniołami, pasterzami i królami, przeplatały się z czarownymi kolędami, które dzieci śpiewały po polsku i trafnie dobranymi wierszami o tematyce zimowej. To wspaniałe widowisko - plon pracy z dziećmi włożonej przez nauczycielkę Helenę Szymańską przy przygotowaniu do tego przedstawienia.

Dyrektor „Domu Polskiego” Maria Siwko przedstawiła zebranym dostojnych gości, którzy zawitali do Muzeum, aby zobaczyć świąteczny dziecięcy spektakl: Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasza Dederko z małżonką Mariolą Wolska-Dederko oraz Panią Ambasadorową Grażynę Skurzyńskę-Piekło. Konsul Generalny złożył wszystkim obecnym najszczersze życzenia bożonarodzeniowe i zwierzył się dzieciom, że po drodze niespodzianie spotkał Świętego Mikołaja, który przekazał im znakomite prezenty.

Goście, dziękując wykonawcom przyznawali, że są pod wielkim wrażeniem od wykonanych kolęd i wszystkich efektów słownych, przepięknych ubiorów i wspaniałej atmosfery, którą stworzyli w ten doniosły poranek.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України