Dziś: środa,
20 stycznia 2021 roku.
Przegląd do nr 632 – styczeń 2021 r.
Ogloszenia
KLUB JĘZYKA POLSKIEGO W IRPIENIU

zaprasza chętnych w udoskonaleniu

praktyki konwersacji w języku polskim

Irpień, ul. Szewczenki 3-a. Budynek biblioteki.

050-358-75-32

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України