Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Wieczór świąteczno sylwestrowy
Święto Jedności Narodowej

W przededniu Nowego Roku w Sali Kolumnowej Państwowej Administracji Miasta Kijowa odbyła się Konferencja Podsumowująca i wieczór świąteczno sylwestrowy Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury Ukrainy na czele z Dyrektorem Departamentu ds. Religii i Narodowości Andrijem Juraszem, liczni kierownicy stowarzyszeń narodowościowych naszego kraju, przedstawicieli wyższych uczelni Ukrainy, renomowani artyści i zespoły artystyczne.                                             


W uroczystej atmosferze w imieniu Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy prezes RWNU Aszot Awanesjan i wiceprezes Inesz Kdyrowa wręczyli medale i dyplomy liderom krajowych stowarzyszeń narodowościowych

Konferencję „Wnioski-2017, Oczekiwania-2018” otworzył prezes Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy Aszot Awanesjan witając obecnych, zaś z okazji Świąt i Nowego Roku życzył wszystkim zdrowia, dobrego samopoczucia i nowych twórczych osiągnięć. Wystąpili również członkowie Prezydium RWNU: pierwszy z-ca Przewodniczącego - Emir Waliejew i wiceprezesi - Mykoła Korecki, Inesz Kdyrowa, Rizwan Babajew oraz liderzy wspólnot etnicznych.


Polskim akcentem programu artystycznego stał się występ Wokalno-Tanecznego Zespołu „Polanie znad Dniepru”

W uroczystej atmosferze w imieniu RWNU wielu liderom krajowych towarzystw kulturalnych wręczono medale i dyplomy za wieloletni niebagatelny wkład do pozytywnego rozwoju stosunków międzynarodowych i promowanie kultur narodowych.

Reżyserem świątecznego przedsięwzięcia była Zasłużona Artystka Ukrainy, wiceprezes Zarządu RWNU - Inesz Kdyrowa, która uświetniła program wieczoru wykonaniem wspaniałych pieśni.

Wszyscy zaproszeni w podniosłym nastroju, obcując przy świątecznie nakrytych stołach, z zainteresowaniem oglądali atrakcyjny program Wszechukraińskiego Festiwalu Jedności Narodowej z udziałem najlepszych zespołów artystycznych i solistów reprezentujących wspólnoty narodowe Ukrainy.

Polskie akcenty zaprezentowali: Wokalno-Taneczny Zespół „Polanie znad Dniepru” pod kierownictwem artystycznym, Zasłużonej dla Kultury Polskiej Lesi Jermak i Artysta Ludowy Ukrainy Zasłużony dla Kultury Polskiej Oleg Dziuba. Wszystkich obecnych przywitał też prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, który podziękował kierownictwu Zarządu RWNU za owocną i długofalową współpracę.

Miłym zaskoczeniem była słodka siurpryza w postaci olbrzymiego tortu z wizerunkiem logo RWNU, honorową misję rozcięcia którego powierzono prezesowi Rady Aszotowi Awanesjanowi i jego zastępcy - Rizwanowi Babajewowi.

Wszyscy goście otrzymali prezenty, pozdrowienia, jak też wynieśli z imprezy ogrom niezapomnianych wrażeń i emocji!

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України