Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Śnieżka rośnie w siłę
III Forum Młodych Polaków w Stanisławowie, czyli jak się narodził Konkurs talentów „Twój czas”?

W grudniu 2017 r młodzi liderzy kijowskich organizacji polonijnych (niektórzy już po raz drugi): Kijowskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i kreatywni”, Związku Polaków Lewego Brzegu i Stowarzyszenia Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Polanie znad Dniepru” mieli szczęście rozwijać swoje zdolności liderskie na trzecim Forum Młodych Polaków, które miało miejsce w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Zadaniem Forum było zebranie młodych ludzi z całej Ukrainy i zachęcenie ich do wspólnej pracy.

Tematem przedsięwzięcia stała się kumulatywna refleksja na temat jedności i wartości wspólnego dzieła. Mnogość pomysłów i nowych idei w połączeniu z talentami cechowała zgromadzone nowe pokolenie liderów. Prowadzącymi Forum byli Pan Jacek Dębczyński i Pani Natalia Dębczyńska, którzy prowadzili też poprzednie edycje Forum. „Mamy nadzieję, że kolejna śnieżka, która została rzucona na III Forum Młodych Polaków, będzie się dalej toczyła śnieżną kulą i będzie rosła w siłę” – podsumowała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.


Siostry z rodziny Michajłowych-Szczawrickich (5-letnia Sołomieja zagrała na skrzypcach a 7-letnia Zofia na saksofonie)

Oprócz refleksji i komunikacji, uczestnicy Forum mieli zajęcia z napisania projektów, w rezultacie wspólnych działań miał powstać wspólny ( dla każdej miejscowości) mini-projekt, który uzyska finansowanie. Młodzi liderzy musieli wykorzystywać całą swoją kreatywność i energię, aby zrealizować i móc przedstawić swoje własne pomysły przed specjalnymi gośćmi - Senatorem Artur Warzocha - wiceprzewodniczącym Komisji ds. Emigracji i Łączności z Polakami za granicą oraz konsulem Rafałem Kocot z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Także w ramach omówienia projektów prowadziliśmy dyskusję, w której podzieliliśmy się osobistymi refleksjami na temat sposobów zwiększenia aktywności młodych Polaków na Ukrainie. Projekty naszej kijowskiej młodzieży, które zostały zaprezentowane i zaakceptowane przez organizatorów zostały już zrealizowane.


Pokaz gimnastyczny w wykonaniu Dominiki Jermak

Jednym z projektów był „Koncert zimowy” zorganizowany dla uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZPU w grudniu 2017 , a drugi Konkurs Talentów pt: „Twój czas” miał miejsce 3 lutego w Centrum dla Dzieci i Młodzieży Słomiańskiej Dzielnicy Kijowa w obecności Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie p. Tomasza Dederko, Prezesa ZPU p. Antoniego Stefanowicza, Redakcji gazety „Dziennik Kijowski”, Prezesa Związku Polaków Lewego Brzegu Wadima Pokidko i nauczycielki skierowanej do pracy w stolicy przez ORPEG Marii Książek-Zamlewskiej. Pomysł na Konkurs narodził się w 2016 r. podczas uczestnictwa w II Forum  Młodych Polaków, już wtedy zauważyliśmy wielkie powodzenie i zaciekawienie taką formą pokazu talentów wśród dzieci i młodzieży, postanowiliśmy wprowadzić tę imprezę na stałe do kalendarza naszej działalności.

Do udziału w konkursie (jego II edycji) tym razem zgłosiło się dwukrotnie więcej uczestników. Byli nimi przedstawiciele: Polskiej Sobotniej Szkoły w Kijowie, Kijowskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i Kreatywni”, Związku Polaków Lewego Brzegu i Zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”. Konkurs otworzył „Tańcem powitalnym” Zasłużony Zespół Centrum Twórczości „ Czyste rosy”. A dalej pochłonęła nas twórczość naszych dzieci i młodzieży...


Konkurs prowadzili Nikita Gałka i Swietłana Bułanowa

Uczestnicy naszego Konkursu wykazali się nie tylko  zdolnościami językowymi, recytując przepiękną polszczyzną wiersze pisarzy dziecięcych, a również zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, tańcząc i śpiewając popularną obecnie piosenkę „Tańcz, Tańcz”, jak również reprezentując taniec towarzyski i polskie tańce regionalne w wykonaniu „Polan znad Dniepru”.

Talenty wokalne zostały zaprezentowane we wszystkich kategoriach wiekowych.  W tej edycji przedstawiono nam bardzo zróżnicowany repertuar - piosenki: dziecięce, ludowe, współczesne, z bajek, a nawet utwory jazzowe. Nasze dzieciaki, jak również i młodzież, z zachwytem uczą się i śpiewają po polsku. Starsi już samodzielnie wybierają bardziej współczesny repertuar. Widzowie z zachwytem oglądali i podziwiali talenty jednych z najmłodszych uczestników Konkursu, rodzeństwa Michajłowych – Szczawryckich, śpiewających i grających na instrumentach muzycznych, a także pokazy gimnastyczne w wykonaniu Dominiki Jermak.


Konkurs zaszczycił swoją obecnością Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasz Dederko

Cieszymy się ogromnie, że mamy tak wszechstronnie uzdolnionych uczniów, postaramy się i wierzymy, że większość z nich staną się przyszłymi liderami ruchu polonijnego na Ukrainie, a my starsi będziemy rozwijać ich zdolności i talenty!

Olga ZOZULA
Karolina Milena JERMAK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України