Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Przykład z Polski
„Lekarz rodzinny: europejski pogląd na zawód”


Profesorowie Katedry Medycyny Rodzinnej Instytutu Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego  dr med. Katarzyna Nessler i dr med. Grzegorz Margas

Pod taką dewizą 16 marca br. w sali konferencyjnej hotelu RADISSON odbyła się pierwsza ukraińsko-polska konferencja naukowo-praktyczna. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie ukraińskich lekarzy z doświadczeniem polskich kolegów. Jest to szczególnie istotne obecnie, gdy Ukraina przechodzi reformę medyczną. Niestety, mamy jeszcze dość rozproszone informacje o tym, co czeka Ukraińców w wyniku reformy. W Polsce takie zmiany miały miejsce w 1999 roku, a wprowadzony model opieki zdrowotnej jest standardem dla wszystkich krajów europejskich.

Konferencję zorganizowała Ukraińsko-Polska Rada Lekarska przy wsparciu Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk na Ukrainie. Sponsorem wydarzenia było przedstawicielstwo kompanii BIONORIKA na Ukrainie, firmy, która poświęca wiele uwagi promowaniu dorobku naukowego w medycynie oraz podwyższeniu poziomu wykształcenia lekarzy różnych specjalności.


Organizator i prowadząca konferencji prof. Swietłana Jaremczuk (L)

W pracach konferencji wzięli udział profesorowie Katedry Medycyny Rodzinnej Instytutu Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego  dr med. Katarzyna Nessler i dr med. Grzegorz Margas.

Zapoznali oni zgromadzonych lekarzy z wprowadzonymi w Polsce rozwiązaniami systemowymi uniwersyteckiej, podyplomowej, ciągłej edukacji medycznej w zakresie medycyny rodzinnej w Polsce oraz z miejscem lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Ze strony ukraińskiej pracownicy Instytutu Otolaryngologii im. prof. O. S. Kołomyjczenki Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy prof. Tetiana Szydłowska i prof. Swietłana Jaremczuk podzielili się swoimi doświadczeniami w leczeniu chorób ucha i górnych dróg oddechowych.

Wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję wśród obecnych, wzbogaciły wiedzę w tym temacie i zarysowały przykładowo perspektywy reformy medycznej.

W toku konferencji wystąpiła też wicedyrektor Narodowej Biblioteki Nauk Medycznych w Kijowie Aurelia Wid’ma, która zaprosiła obecnych do korzystania ze zbiorów niedawno powstałej na bazie jej instytucji Polskiej Biblioteki Medycznej im. Zbigniewa Religi.

W finale imprezy na furszecie uczestnicy konferencji mieli możność obcowania z lektorami w kameralnej atmosferze. Wspaniałą oprawą muzyczną furszetu stało się wykonanie polskich piosenek przez Ksenię Olijnyk - członkinię Ukraińsko-Polskiej Rady Lekarskiej, zwyciężczynię konkursów „Pitagros Festival”; Praga’ 2016; Międzynarodowego Konkursu  „Golden stars of autumn„ Kijów- 2017. W drugiej części wydarzenia zabrzmiała również nieśmiertelna muzyka Chopina, która pozwoliła głębiej wczuć się zmysłowo w aurę Polski.

Swietłana JAREMCZUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України